KOŁATANIE SERCA Przegląd

advertisement
KOŁATANIE SERCA
Przegląd
1
Objawy w trakcie wizyty?
Tak
Zbadaj
tętno,
wykonaj EKG
25
Diagnoza
Nie
Pełna ocena kliniczna, EKG
2
Wywiad wskazujący na ekstrasystolię?
Tak
Objawowa ekstrasystolia
Nie
3
Czynność serca regularna
i prawidłowa w trakcie objawów?
Tak
pWzrostobjętościwyrzutowejodczuwanie
prawidłowejpracy serca
Nie
Udokumentuj rytm serca w trakcie objawów
4
Udokumentowany rytm
w trakcie objawów?
Tak
Diagnoza
Zob. dalszą ocenę
kołatania serca
z udokumentowanym
rytmem (s. 255)
Nie
5
Alarmujące cechy lub silne objawy?
Tak
Nie
Dalsza próba udokumentowania
rytmu/skonsultować
z kardiologiem/leczenie empiryczne
Przyczyna niejasna: oceń ponownie, skonsultuj z kardiologiem, jeżeli objawy nawracają
1 Objawy w trakcie wizyty?
Jeżeli pacjent zgłasza objawy w trakcie wizyty, należy jak najszybciej zbadać tętno
oraz wykonać u niego EKG. To może wydawać się proste, jednakże w wielu przypadkach trudność polega właśnie na tym,
aby uchwycić moment epizodu objawów
i udokumentować rytm serca. Nie wolno
tego przegapić!
2 Wywiad wskazujący na ekstrasystolie?
Nie jest zawsze możliwe, aby odróżnić
na podstawie wywiadu rytm z licznymi
dodatkowymi pobudzeniami komorowymi od przetrwałej arytmii, jak np. migotanie przedsionków. Jednoznaczny wywiad
wskazujący na epizodyczne uderzenia
w klatce piersiowej lub uczucia spadania
serca, pominięcia jego uderzenia, są silnie
sugerujące – tacy pacjenci często mogą być
ocenieni bez dalszego postępowania.
253
Download