Oddział Chorób Wewnętrznych

advertisement
Oddział Chorób Wewnętrznych
| Ordynator
Lek. med. Paweł Konefał - specjalista Chorób wewnętrznych
| Z - ca Ordynatora
Lek. med. Magdalena Rudzińska - specjalista Chorób wewnętrznych
| Pielęgniarka Oddziałowa
mgr. Liliana Trzpit
| Opis
Oddział Chorób Wewnętrznych jest oddziałem nastawionym na szybką diagnostykę i kompleksowe leczenie.
1. diagnostyka i leczenie chorób układu krążenia
2. kompletna diagnostyka i leczenie cukrzycy
3. kompletna diagnostyka i leczenie chorób układu oddechowego.
Oddział posiada w swoim wyposażeniu USG serca, sprzęt do wykonywania EKG wysiłkowego na bieżni, aparat do
całodobowego zapisu EKG metodą Holtera oraz 3 aparaty do wykonywania zapisu EKG. Prowadzi nieodpłatne badania
czynnościowe układu oddechowego (spirometryczne) pacjentom oddziału oraz umożliwia wykonanie odpłatnych
badań spirometrycznych wszystkim zainteresowanym, nie będących pacjentami oddziału. Personel edukuje pacjentów
ze świeżo wykrytą cukrzycą, wspólnie z firmami farmaceutycznymi przygotowuje samych chorych i ich rodziny do
życia z tą chorobą. Jako oddział wewnętrzny oferuje ponadto szeroką diagnostykę i leczenie innych chorób
internistycznych takich jak:
1.
2.
3.
4.
5.
chorób przewodu pokarmowego (m.in. choroby żołądka, trzustki, wątroby i jelit)
chorób nerek
chorób układu krwiotwórczego
chorób tarczycy
chorób nowotworowych i innych.
Współpracuje czynnie z różnymi firmami farmaceutycznymi, dzięki czemu ma dostęp do najnowszych i najlepszych
leków. Prowadzi Pracownię EKG, wykonuje badania EKG wszystkim pacjentom szpitala. Konsultuje internistycznie inne
oddziały Szpitala. Współpracuje z innymi oddziałami szpitala, zapewniając chorym niezbędne konsultacje i
kompleksowe leczenie.
1
Download