SEKCJA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ POLSKIEGO TOWARZYSTWA

advertisement
SEKCJA KARDIOLOGII DZIECIĘCEJ
POLSKIEGO TOWARZYSTWA KARDIOLOGICZNEGO
Kurs EKG zorganizowany przez Sekcję Kardiologii
Dziecięcej PTK
Temat: Interpretacja zapisu Ekg dziecka-kurs podstawowy
Kurs przeznaczony jest dla pediatrów rozpoczynających specjalizację z kardiologii
dziecięcej, a także pediatrów, neonatologów i lekarzy medycyny rodzinnej. Celem kursu
jest nauczenie szkolących się interpretacji prawidłowego zapisu EKG w każdym wieku
dziecka oraz rozpoznawania na podstawie zapisu EKG przerostów, zaburzeń
przewodzenia i rytmu serca.
Termin: 10-12.01.2013r
Miejsce: Sala Konferencyjna Fundacji Warszawskie Hospicjum dla Dzieci
ul. Agatowa 10, 03-680 Warszawa
Koszt kursu: 500,00zł
Firma zajmująca się organizacją Kursu: Dział Organizacji Szkoleń i Konferencji Fundacji
Warszawskie Hospicjum dla Dzieci http://www.hospicjum.waw.pl
Ramowy program kursu
Dzień 1
1. Załamki, odcinki, odstępy, częstotliwość, droga, czas, wyznaczanie osi
elektrycznej serca (z ćwiczeniami)
Temat obejmuje techniki i zasady liczenia odstępu QT/QTc
Oraz różnice wynikające z wieku dziecka. Temat obejmuje naukę obliczania
częstotliwości rytmu
2. Przerosty, zapisy w wadach (z ćwiczeniami)
3. Łagodne arytmie
4. Temat obejmuje pobudzenia nadkomorowe u noworodków przewiedzione i
zablokowane oraz łagodne pobudzenia komorowe a także różnicowanie pobudzeń
komorowych z intermitującym WPW
5. Techniki wykonywania zapisu EKG
Temat obejmuje naukę podłączania odprowadzeń z uwzględnieniem wykonywania
zapisu EKG u niemowląt i w dekstrokardii oraz pokaz zapisów po niewłaściwym
przyłożeniu elektrod. (System nauki „hands on”)
Dzień 2
6. Zaburzenia przewodzenia przedsionkowo-komorowego
Temat obejmuje różnicowanie bloków pk I, II, III stp
7. Tachykardie nadkomorowe
Temat obejmuje różnicowanie tachykardii zatokowej od częstoskurczu
W tym pokaz działania Adenocoru w różnych arytmiach
8. Stany zagrożenia życia w EKG
Temat obejmuje przykłady zapisów EKG w stanach zagrożenia życia,
w tym migotanie komór, asystolię, pobudzenia komorowe R/T,
EKG w hipo/hiperpotasemii, przykłady artefaktów
9. Ćwiczenia/dyskusja
10. Test
Download