Opis wymaganych parametrów fantomu Wymogi ogólne: pełna

advertisement
Opis wymaganych parametrów fantomu
Wymogi ogólne:
1. pełna postać fantomu z torbą transportową,
2. oprogramowanie systemu w j. polskim,
3. sterowanie bezprzewodowe,
4. zaawansowana biblioteka scenariuszy i symulacji
5. możliwość zgłoszenia usterki do serwisu w Polsce i reakcja do 24h,
6. instrukcja w j. polskim ,
7. gwarancja przez okres co najmniej 12 miesięcy,
8. gwarancja bezpłatnego szkolenia w tarnowskim Pogotowiu,
9. dostawa zamówienia do 4 tyg. od zawarcia umowy.
Opis fantomu:
manekin osoby dorosłej z ramionami do wkłuć i pomiaru ciśnienia, konstrukcja fantomu
umożliwiająca symulację zaawansowanych zabiegów ratowniczych obejmujących
scenariusze:
- dla dróg oddechowych,
- wkłucia dożylne,
- odbarczanie odmy opłucnowej (obustronne podobojczykowe i podpachowe)
- defibrylację,
- pomiar ciśnienia krwi metodą nieinwazyjną,
- wymuszanie i rozpoznawanie odgłosów serca, płuc oraz perystaltyki.

-
Drogi oddechowe:
chrząstka nalewkowa, nagłośnia, dołek nagłośniowy, struny głosowe, tchawica
i sztuczne płuca,
otwór w szyi i wymienna skóra do praktycznego stosowania technik nacięcia chrząstki
pierścieniowej i tchawicy,
język giętki pompowany manualnie za pomocą gruszki w celu symulacji blokady dróg
oddechowych,
głowa posiada możliwość odchylania do przodu, do tyłu i na boki o 90 stopni w każdą
stronę,
możliwość wykonania następujących czynności:
 intubacja przez usta, nos,
 intubacja palcowa,
 wprowadzanie rurki ustno-gardłowej i odsysanie,
 wprowadzanie rurki nosowo-gardłowej i odsysanie,
 intubacja za pomocą prowadnic,
 wentylacja przez tchawicę,
 konikotomia i tracheotomia,
 wentylacja za pomocą worka resuscytacyjnego,
 osłuchiwanie żołądka w celu sprawdzenia prawidłowości umieszczenia rurek
w drogach oddechowych.
Załącznik do Umowy Nr: ZPS.8022-5/10
str. 1/2
 Wkłucia dożylne:
- ramię i. v. do wkłuć z ruchomym nadgarstkiem i stawem barkowym oraz wymienną
skórą i systemem żył wypełnianych sztuczną krwią, pozwalające na obwodowe kłucia
dożylne,
- wenepunkcja żył dołu łokciowego i grzbietowych żył ręki,
- dostęp dożylny obejmujący żyły: pośrodkową, odłokciową i odpromieniową,
- wkłucia podskórne i domięśniowe obustronne mięśni naramiennych, obustronne
udowe, brzuszne i pośladkowe.
 Symulator do fantomu
Oprogramowanie systemu w j. polskim, dające możliwość wyboru przez instruktora
jednego ze stworzonych wcześniej scenariuszy lub zbudowanie własnego scenariusza,
posiadający pamięć zarejestrowanych czynności ratowniczych. Pilot komunikujący się
z urządzeniem bazowym za pomocą fal radiowych. Programowanie scenariuszy na bazie
algorytmów kontrolowane przez instruktora. Podłączenie do komputera przez kabel USB
za pomocą specjalistycznego oprogramowania, zarejestrowanych „akcji ratowniczych"
w celu przeglądu lub wydruku dla potrzeb dydaktycznych (Instruktora i słuchacza).
System symulatora z oprogramowaniem umożliwiający:
symulację ciśnienia krwi do pomiaru na ramieniu manekina (dokładność pomiaru
ciśnienia +/- 2 mm HG, zakres ciśnienia skurczowego 0-300 mm HG, rozkurczowego
0-300 mm HG, odgłosy Korotkoffa synchronizowane z EKG),
- sterowanie odgłosami serca (synchronizowane z zaprogramowanym EKG):
 rytmy: rytm zatokowy z dodatkowymi skurczami komorowymi jednoogniskowymi,
rytm zatokowy z parami skurczów komorowych, rytm zatokowy ze skurczami
komorowymi wieloogniskowymi, rytm zatokowy z przedwczesnymi pobudzeniami
nadkomorowymi, rytm zatokowy z przedwczesnymi pobudzeniami węzłowymi,
-
-
-
-
częstoskurcz przedsionkowy, trzepotanie przedsionków, migotanie przedsionków,
rytm węzłowy, rytm komorowy, częstoskurcz komorowy, migotanie komór, asystolia,
blok 1-2-3 stopnia,
 tony serca (synchronizowane z zaprogramowanym EKG): normalny, zwężenie aorty,
szmer Austina Flinta, odgłos tarcia, wypadanie zastawki mitralnej, szmer skurczowy,
szmer rozkurczowy, ton serca w zwężeniu zastawki dwudzielnej, ciągłe szmery,
defekt przegrody przedsionkowej, defekt przegrody komorowej, zwężenie tętnicy
płucnej,
sterowanie odgłosami płuc (wybór szmerów oddzielnie dla każdego płuca lub
obustronnie): synchronizowane z częstością oddechu 0-60/min: normalny oddech,
delikatne trzeszczenia, ostre trzeszczenia, szmer tarcia opłucnowego, zapalenie płuc,
rzężenie, szorstki świst oddechowy, świszczący oddech, brak odgłosów,
sterowanie odgłosami perystaltyki (normalne i anormalne odgłosy perystaltyki):
normalny, nadczynność żołądka, burczenie, niedoczynność, brak odgłosów, normalne
odgłosy płodu,
sterowanie odgłosami pacjenta: kaszel, jęczenie, wymioty, szlochanie, krzyk, tak, nie.
ZAMAWIAJĄCY:
WYKONAWCA:
Załącznik do Umowy Nr: ZPS.8022-5/10
str. 2/2
Download