Wywiad

advertisement
Lek. med. Marcin Kalisz
Badanie podmiotowe i
przedmiotowe dzieci
Klinika Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
Akademia Medyczna w Warszawie
[email protected]
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
• Pierwszy etap dochodzenia do prawidłowego
rozpoznania
• Bezpośredni od dziecka (w zależności od
wieku pacjenta)
• Pośredni od rodziców/opiekunów pacjenta
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
• pytania otwarte- wprowadzenie,
zainteresowanie się ogólną sytuacją rodziny
• pytania wprost (np. czy boli brzuch?)
• pytania o objawy
• podsumowanie
• przewidywania
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
• obecny stan chorego i niepokojące objawy
• obserwacja dziecka i rodziców- ustalenie relacji
pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny
• wywiad okołoporodowy (poród, powikłania, stan
dziecka po porodzie)
• rozwój dziecka (siatki centylowe!)
• przebyte choroby
• szczepienia
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
• wywiad dotyczący miejsca zamieszkania i
warunków bytowych, szkoły/przedszkola (w
tym- palenie tytoniu, spożycie alkoholu przez
członków rodziny, zwierzęta domowerównież rybki akwariowe!!)
• wywiad rodzinny (choroby w rodzinie, zgony,
zawód rodziców)
Badanie Podmiotowe (Wywiad)
• dieta dziecka (ograniczenia dietetyczne,
karmienie piersią, kolejność wprowadzania
pokarmów)
• przyjmowane leki (przez dziecko oraz
członków rodziny)
Badanie Przedmiotowe
Badanie Przedmiotowe
•
•
•
•
oglądanie
badanie przez dotyk
opukiwanie
osłuchiwanie
Badanie Przedmiotowe
Stan ogólny
- ogólny stan dziecka
-
Ocena ogólna:
wzrost, masa ciała i obwód głowy
gorączka
pobudliwość
koloryt skóry (sinica centralna- wady serca,
zatrucia, niedobór, tlenu; obwodowa- oziębienie,
niedobór tlenu, posocznica)
Badanie Przedmiotowe
Ocena ogólna c. d.
- odwodnienie
- obrzęki
- zapach z ust
Badanie Przedmiotowe
•
•
-
Głowa i szyja
Czaszka- pomiary, ciemiączka
Objawy oponowe:
sztywność karku
„pocałunek kolan”
objaw Brudzińskiego górny
objaw Brudzińskiego dolny
Badanie Przedmiotowe
•
•
•
•
Głowa i szyja c.d.
oczy (źrenice, spojówki)
uszy (kształt, bolesność uciskowa, badanie
słuchu, otoskopia)
jama ustna, gardło (kolejność badania,
zmiany w obrębie śluzówek, zęby, język,
migdałki)
węzły chłonne i tarczyca
Badanie Przedmiotowe
Klatka piersiowa
• Kształt (kurza- spłaszczona z wystającym
mostkiem; szewska- zapadnięcie dolnej
części mostka z wyrostkiem mieczykowatym;
beczkowata- wdechowe ustawienie żeber)
• Brodawki sutkowe
Badanie Przedmiotowe
Serce
•
•
•
•
Osłuchiwanie
Opukiwanie
Czynność serca
Tony
Badanie Przedmiotowe
•
•
•
•
•
Płuca
szmery oddechowe (ściszenie; „suche” świsty
i furczenia; „wilgotne” rzężenia i trzeszczenia;
świst wdechowy w stridorze)
częstość oddechów
duszność
osłuchiwanie
opukiwanie
Badanie Przedmiotowe
Brzuch
• oglądanie
• badanie dotykiem (prawidłowe ułożenie
kończyn!)
• badanie narządów wewnętrznych
• osłuchiwanie
Badanie Przedmiotowe
Narządy płciowe
Dziewczynki:
• zakażenia, wady, ciała obce, objawy
wykorzystywania seksualnego, stadium dojrzewania
Chłopcy:
• zakażenia, wady, ciała obce, objawy
wykorzystywania seksualnego, stadium
dojrzewania, zstąpienie jąder, odprowadzalność
napletka
Badanie Przedmiotowe
Kończyny
• Ruchomość, obrzęki, urazy
Skóra
•
•
•
•
sprężystość
ciepłota
kolor
zmiany skórne
Piśmiennictwo
 Illing S., Spranger S. „Pediatria- Poradnik kliniczny”,
Urban&Partner, Wrocław 2001
 pod red. Chmielewskiej-Szewczyk D. „Choroby infekcyjne
układu oddechowego u dzieci”, Via Medica, Gdańsk 2001
 Nelson W.E., Behrman R.E., Kliegman RM „Podręcznik
Pediatrii”, PWN, Warszawa 1996
 Traczyk W.Z. „Fizjologia człowieka w zarysie”, PZWL,
Warszawa 1992
 Sylwanowicz W., Michajlik A., Ramotowski W., „Anatomia i
fizjologia człowieka”, PZWL, Warszawa 1985
Dziękuję za uwagę
Download