Badania marketingowe

advertisement
Do badań współzależności zjawisk
wykorzystuje się: współczynnik Pearsona.
Testowanie produktu rozpoczyna się w
fazie: prototypu.
Czy wywiad zogniskowany służy do:
badania motywów postępowania
konsumentów.
Panel konsumentów jest to: grupa
konsumentów, którzy zgadzają się
dostarczać badaczowi informacji w
pewnym przedziale czasu.
Metody taksonomiczne służą do:
klasyfikacji obiektów.
Metoda doboru losowego jednostek do
próby to: dobór wielostopniowy.
Korelacja pomiędzy dwoma zjawiskami jest
uznawana za wyraźną jeśli współczynnik
korelacji r jest równy: r=0,70.
Jedna z metod jakościowych
prognozowania nosi nazwę: metoda
delficka.
Badania marketingowe mogą dać
odpowiedź na pytania: które z
proponowanych rozwiązań taktycznych i
strategicznych przyniosą najlepsze efekty
firmie.
Czy standaryzacja cech to: metoda
normalizacji zmiennych i sprowadzenie ich
do porównywalności.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Procesy realne i regulacyjne zostały
wyróżnione w definicji rynku w ujęciu:
cybernetycznym.
Testowanie produktu i testowanie rynku to:
testowanie produktu to skala mikro a
testowanie rynku to skala
makroekonomiczna.
Ekstrapolacja to: metoda prognozowania
zjawisk rynkowych przyjmujących postać
funkcji liniowej.
Jakie pytania w kwestionariuszu
ankietowym dają szansę na najbogatszą
odpowiedź: pytania otwarte.
Wywiad to metoda: zdobywania informacji
w oparciu o bezpośrednie komunikowanie
się badacza z respondentami.
Czy segment rynku w marketingu to: grupa
konsumentów o wspólnych cechach i
zamiarach zakupu danego produktu.
Czy eksperyment rynkowy to: sposób
badania zachowań konsumentów w
sztucznie wytworzonych warunkach
rynkowych.
Która z wymienionych metod należy do
metod taksonomicznych: metoda różnic
bezwzględnych.
Pytanie, dla którego wariantami odpowiedzi
są tak lub nie, jest pytaniem typu:
zamknięte dychotomicznie.
Wskaźnik elastyczności ceny popytu
informuje o tym: o ile zmieni się popyt przy
zmianie ceny o jednostkę.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Jakie rodzaje ryzyka można zmniejszyć w
przedsiębiorstwie pod wpływem informacji
z badań marketingowych: ryzyko cenowej
bariery popytu.
/całość w wersji do ściągnięcia/
Do badań współzależności zjawisk
wykorzystuje się: współczynnik Pearsona.
Testowanie produktu rozpoczyna się w
fazie: prototypu.
Czy wywiad zogniskowany służy do:
badania motywów postępowania
konsumentów.
Panel konsumentów jest to: grupa
konsumentów, którzy zgadzają się
dostarczać badaczowi informacji w
pewnym przedziale czasu.
Metody taksonomiczne służą do:
klasyfikacji obiektów.
Metoda doboru losowego jednostek do
próby to: dobór wielostopniowy.
Korelacja pomiędzy dwoma zjawiskami jest
uznawana za wyraźną jeśli współczynnik
korelacji r jest równy: r=0,70.
Jedna z metod jakościowych
prognozowania nosi nazwę: metoda
delficka.
Badania marketingowe mogą dać
odpowiedź na pytania: które z
proponowanych rozwiązań taktycznych i
strategicznych przyniosą najlepsze efekty
firmie
Czy standaryzacja cech to: metoda
normalizacji zmiennych i sprowadzenie ich
do porównywalności.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Procesy realne i regulacyjne zostały
wyróżnione w definicji rynku w ujęciu:
cybernetycznym.
Testowanie produktu i testowanie rynku to:
testowanie produktu to skala mikro a
testowanie rynku to skala
makroekonomiczna.
Ekstrapolacja to: metoda prognozowania
zjawisk rynkowych przyjmujących postać
funkcji liniowej.
Jakie pytania w kwestionariuszu
ankietowym dają szansę na najbogatszą
odpowiedź: pytania otwarte.
Wywiad to metoda: zdobywania informacji
w oparciu o bezpośrednie komunikowanie
się badacza z respondentami.
Czy segment rynku w marketingu to: grupa
konsumentów o wspólnych cechach i
zamiarach zakupu danego produktu.
Czy eksperyment rynkowy to: sposób
badania zachowań konsumentów w
sztucznie wytworzonych warunkach
rynkowych.
Która z wymienionych metod należy do
metod taksonomicznych: metoda różnic
bezwzględnych.
Pytanie, dla którego wariantami odpowiedzi
są tak lub nie, jest pytaniem typu:
zamknięte dychotomicznie.
Wskaźnik elastyczności ceny popytu
informuje o tym: o ile zmieni się popyt przy
zmianie ceny o jednostkę.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Jakie rodzaje ryzyka można zmniejszyć w
przedsiębiorstwie pod wpływem informacji
z badań marketingowych: ryzyko cenowej
bariery popytu.
Do badań współzależności zjawisk
wykorzystuje się: współczynnik Pearsona.
Testowanie produktu rozpoczyna się w
fazie: prototypu.
Czy wywiad zogniskowany służy do:
badania motywów postępowania
konsumentów.
Panel konsumentów jest to: grupa
konsumentów, którzy zgadzają się
dostarczać badaczowi informacji w
pewnym przedziale czasu.
Metody taksonomiczne służą do:
klasyfikacji obiektów.
Metoda doboru losowego jednostek do
próby to: dobór wielostopniowy.
Korelacja pomiędzy dwoma zjawiskami jest
uznawana za wyraźną jeśli współczynnik
korelacji r jest równy: r=0,70.
Jedna z metod jakościowych
prognozowania nosi nazwę: metoda
delficka.
Badania marketingowe mogą dać
odpowiedź na pytania: które z
proponowanych rozwiązań taktycznych i
strategicznych przyniosą najlepsze efekty
firmie.
Czy standaryzacja cech to: metoda
normalizacji zmiennych i sprowadzenie ich
do porównywalności.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Procesy realne i regulacyjne zostały
wyróżnione w definicji rynku w ujęciu:
cybernetycznym.
Testowanie produktu i testowanie rynku to:
testowanie produktu to skala mikro a
testowanie rynku to skala
makroekonomiczna.
Ekstrapolacja to: metoda prognozowania
zjawisk rynkowych przyjmujących postać
funkcji liniowej.
Jakie pytania w kwestionariuszu
ankietowym dają szansę na najbogatszą
odpowiedź: pytania otwarte.
Wywiad to metoda: zdobywania informacji
w oparciu o bezpośrednie komunikowanie
się badacza z respondentami.
Czy segment rynku w marketingu to: grupa
konsumentów o wspólnych cechach i
zamiarach zakupu danego produktu.
Czy eksperyment rynkowy to: sposób
badania zachowań konsumentów w
sztucznie wytworzonych warunkach
rynkowych.
Która z wymienionych metod należy do
metod taksonomicznych: metoda różnic
bezwzględnych.
Pytanie, dla którego wariantami odpowiedzi
są tak lub nie, jest pytaniem typu:
zamknięte dychotomicznie.
Wskaźnik elastyczności ceny popytu
informuje o tym: o ile zmieni się popyt przy
zmianie ceny o jednostkę.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Jakie rodzaje ryzyka można zmniejszyć w
przedsiębiorstwie pod wpływem informacji
z badań marketingowych: ryzyko cenowej
bariery popytu.
Do badań współzależności zjawisk
wykorzystuje się: współczynnik Pearsona.
Testowanie produktu rozpoczyna się w
fazie: prototypu.
Czy wywiad zogniskowany służy do:
badania motywów postępowania
konsumentów.
Panel konsumentów jest to: grupa
konsumentów, którzy zgadzają się
dostarczać badaczowi informacji w
pewnym przedziale czasu.
Metody taksonomiczne służą do:
klasyfikacji obiektów.
Metoda doboru losowego jednostek do
próby to: dobór wielostopniowy.
Korelacja pomiędzy dwoma zjawiskami jest
uznawana za wyraźną jeśli współczynnik
korelacji r jest równy: r=0,70.
Jedna z metod jakościowych
prognozowania nosi nazwę: metoda
delficka.
Badania marketingowe mogą dać
odpowiedź na pytania: które z
proponowanych rozwiązań taktycznych i
strategicznych przyniosą najlepsze efekty
firmie.
Czy standaryzacja cech to: metoda
normalizacji zmiennych i sprowadzenie ich
do porównywalności.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Procesy realne i regulacyjne zostały
wyróżnione w definicji rynku w ujęciu:
cybernetycznym.
Testowanie produktu i testowanie rynku to:
testowanie produktu to skala mikro a
testowanie rynku to skala
makroekonomiczna.
Ekstrapolacja to: metoda prognozowania
zjawisk rynkowych przyjmujących postać
funkcji liniowej.
Jakie pytania w kwestionariuszu
ankietowym dają szansę na najbogatszą
odpowiedź: pytania otwarte.
Wywiad to metoda: zdobywania informacji
w oparciu o bezpośrednie komunikowanie
się badacza z respondentami.
Czy segment rynku w marketingu to: grupa
konsumentów o wspólnych cechach i
zamiarach zakupu danego produktu.
Czy eksperyment rynkowy to: sposób
badania zachowań konsumentów w
sztucznie wytworzonych warunkach
rynkowych.
Która z wymienionych metod należy do
metod taksonomicznych: metoda różnic
bezwzględnych.
Pytanie, dla którego wariantami odpowiedzi
są tak lub nie, jest pytaniem typu:
zamknięte dychotomicznie.
Wskaźnik elastyczności ceny popytu
informuje o tym: o ile zmieni się popyt przy
zmianie ceny o jednostkę.
Bezpośrednia forma pomiaru źródeł
pierwotnych to: wywiad osobisty.
Jakie rodzaje ryzyka można zmniejszyć w
przedsiębiorstwie pod wpływem informacji
z badań marketingowych: ryzyko cenowej
bariery popytu.
Download