Makroekonomia TEST 10

advertisement
1. Który z poniższych wskaźników ma charakter mikroekonomiczny: a) poziom
dochodu narodowego, b) cena jabłek, c) poziom zatrudnienia w gospodarce
narodowej, d) indeks cen konsumpcyjnych. 2.Gałąź badań ekonomicznych, która
zajmuje się sadami wartościującymi -jakie powinny być ceny, poziom produkcji,
dochody, kierunki polityki rządu - to: a) mikroekonomia, b) ekonomia, c) ekonomia
pozytywna, d) ekonomia normatywna. S.Jeżeli wydatki ludności wynoszą $747 mld,
oszczędności $50 mld, a podatki od dochodów osobistych $142. to dyspozycyjne
dochody równają się: a) $655 mld, b) $942 mld, c) $747 mld, d) $797 mld. 4.Dochody
dyspozycyjne są równe dochodom osobistym pomniejszonym o; a) płatności
transferowe, b) podatki pośrednie, c) oszczędności firm, d)dodatki od dochodów
osobistych. 5.Które z poniższych czynników NIE spowodują przesunięcia krzywej
popytu na masło:a) wzrost dochodów konsumentów, b) wzrost ceny margaryny, c)
wzrost ceny masła, d) wzrost preferencji konsumentów dla masła.
ó.Makroekonomiczne przekonanie, że podaż tworzy swój własny popyt nosi nazwę
prawa: a) Okuna b) Say'a, c) Keynes'a, d) Fishera. 7.W USA w 1983 r. CPI osiągnął
wartość 298, natomiast w 1984 r. 311. Z powyższychdanych możemy
wywnioskować, że stopa inflacji w USA w 1984 r. wynosiła: a) 3 %, b) 4,5 %, c) 6,5
%. d) l3 %. 8.Utrata pracy przez górnika w wyniku wprowadzenia bardziej
nowoczesnych metod wydobycia węgla, może być przykładem: a) bezrobocia
frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia cyklicznego, d) bezrobocia
recesyjnego. 9.Inflację możemy zdefiniować jako: a) wzrost cen ropy, b) ogólny
spadek cen, c) wzrost cen mięsa, d) spadek siły nabywczej złotówki. 10.
Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych może być spowodowane przez: a)
zmniejszenie się poziomu bezrobocia, b) wzrost poziomu inflacji, c) zmianę
technologii, d) zmianę gustów
konsumentów._________________________________________
1. Który z
poniższych wskaźników ma charakter mikroekonomiczny: a) poziom dochodu
narodowego, b) cena jabłek, c) poziom zatrudnienia w gospodarce narodowej, d)
indeks cen konsumpcyjnych. 2.Gałąź badań ekonomicznych, która zajmuje się
sadami wartościującymi -jakie powinny być ceny, poziom produkcji, dochody, kierunki
polityki rządu - to: a) mikroekonomia, b) ekonomia, c) ekonomia pozytywna, d)
ekonomia normatywna. S.Jeżeli wydatki ludności wynoszą $747 mld, oszczędności
$50 mld, a podatki od dochodów osobistych $142. to dyspozycyjne dochody równają
się: a) $655 mld, b) $942 mld, c) $747 mld, d) $797 mld. 4.Dochody dyspozycyjne są
równe dochodom osobistym pomniejszonym o; a) płatności transferowe, b) podatki
pośrednie, c) oszczędności firm, d)dodatki od dochodów osobistych. 5.Które z
poniższych czynników NIE spowodują przesunięcia krzywej popytu na masło:a)
wzrost dochodów konsumentów, b) wzrost ceny margaryny, c) wzrost ceny masła, d)
wzrost preferencji konsumentów dla masła. ó.Makroekonomiczne przekonanie, że
podaż tworzy swój własny popyt nosi nazwę prawa: a) Okuna b) Say'a, c) Keynes'a,
d) Fishera. 7.W USA w 1983 r. CPI osiągnął wartość 298, natomiast w 1984 r. 311. Z
powyższychdanych możemy wywnioskować, że stopa inflacji w USA w 1984 r.
wynosiła: a) 3 %, b) 4,5 %, c) 6,5 %. d) l3 %. 8.Utrata pracy przez górnika w wyniku
wprowadzenia bardziej nowoczesnych metod wydobycia węgla, może być
przykładem: a) bezrobocia frykcyjnego, b) bezrobocia strukturalnego, c) bezrobocia
cyklicznego, d) bezrobocia recesyjnego. 9.Inflację możemy zdefiniować jako: a)
wzrost cen ropy, b) ogólny spadek cen, c) wzrost cen mięsa, d) spadek siły
nabywczej złotówki. 10. Przesunięcie granicy możliwości produkcyjnych może być
spowodowane przez: a) zmniejszenie się poziomu bezrobocia, b) wzrost poziomu
inflacji, c) zmianę technologii, d) zmianę gustów
konsumentów._________________________________________
Download