referat3IVd.ppt - Katedra Ekonomii Politycznej

advertisement
Bezrobocie
w krajach
Unii Europejskiej
Michał Rumiński
Plan prezentacji
•
•
•
•
•
•
•
•
Ostatnie 30 lat bezrobocia w UE
Różnice i problemy w mierzeniu zjawiska
Próby tłumaczenia wzrostu
Renty
Podejście Ekonomii Politycznej
Agencje
Zróżnicowanie problemu w krajach piętnastki
Podsumowanie
Historia bezrobocia w Unii
•
•
•
•
•
•
•
Relatywnie wysokie
Szoki naftowe 1973 i 1979
Wlk. Brytania przetrwała
Irlandia, Holandia, Dania, Portugalia stabilnie
Francja, Włochy, Niemcy wzrost
Hiszpania – totalna porażka
Kraje skandynawskie na uboczu
Róznice między krajami
Róznice między krajami
• Nie ma wspólnego problemu bezrobocia
• Różne definicje i wskaźniki, zależne od kraju
• Różnice w stopie bezrobocia pokazują różnice
w działaniu rynków
Tłumaczenie wzrostu bezrobocia
• Kryzysy naftowe, nieudane przywrócenie stanu
• Mnogość podejść, polityk
• Zasiłki, ochrona miejsc pracy, podatki, stawki
minimalne
• Pakiety reform: Holandia, Anglia, Irlandia
• Wskaźniki korelacji; lepiej skracać czas zasiłku
niż obniżać jego poziom!
Renty
• Wskaźnik dobrobytu – co mam z tego, że
pracuję?
• Różnice w płacach w zależności od firmy
• Zdyskontowana wartość obecna profitów
• Nie ma dowodów na to, że renty spadły
(oprócz Irlandii)
Ekonomia Polityczna
•
•
•
•
•
•
Wpływowe korporacje
Lobby i monopole
Różnicowanie „jakości” pracowników
Reformy dwupoziomowe (two-tier)
Lepsza organizacja pracowników
Imigracje i subsydia, korzyści dla korporacji
Ideologie, informacja
•
•
•
•
•
Różnice poglądowe
Stała ilość miejsc pracy
Tylko efekty bezpośrednie
Relacje między grupami pracowników
Dezinformacja, zatajanie
prawdy (Francja)
Agencje
• Ograniczać zasiłki, czy kontrolować?
• Prace społeczne, urzędy pracy, pośrednicy
• Private placement – Irlandia, Holandia,
Portugalia, Szwajcaria, Wlk. Brytania
(Lowunemployment Club)
Różne kraje – różne problemy
• Niemcy, kryzys finansowy
• Bliskość i podobieństwa krajów UE
• Strefa Euro: BRAK POLITYKI MONETARNEJ
• Brak reform z powodów historyczno-kulturowych
• Mały może więcej :)
• Kraje łacińskie kontra anglosaskie i skandynawskie
• Wpływ polityki na bezrobocie
Wreszcie…
• Kluczem do rozwiązania problemu bezrobocia
są pakiety reform
• Ekonomia Polityczna – analizujmy różnice
polityczno-kulturowo-geograficzne
• Różne spojrzenia na problem, informacja i
dezinformacja
Koniec
Download