w skłonie OCENA OGÓLNEJ WYTRZYMAŁOŚCI MIĘŚNIOWEJ

advertisement
OCENA POSTAWY
w płaszczyźnie strzałkowej
w skłonie
Garby żebrowe i wały mięśniowe
A) Prawidłowo zarysowane, symetryczne
Garby żebrowe i wały mięśniowe
B) asymetryczne wyżej lewy / prawy
OCENA OGÓLNEJ WYTRZYMAŁOŚCI MIĘŚNIOWEJ ( próba MATTHIASSA)
( powyżej 30 s)
( Poniżej 30 s)
4
ORIENTACYJNA OCENA DŁUGOŚCI KOŃCZYN
Kończyny dolne
całkowita
UDO
PODUDZIE
PRAWA
LEWA
STOPA
Test Derbolowsky`ego
Kończyny dolne
równe /
dłuższa P L
TESTY WYKRYWAJĄCE PRZYKURCZE MIĘŚNI
l. Test ścienny (DEGI)
Prawidłowy Przykurcz
2. TEST THOMASA
Prawidłowy
Przykurcz
3. OCENA PRZYKURCZU MIĘŚNI
KULSZOWO –GOLENIOWYCH
4. TEST PATRICKA
Prawidłowy zakres ruchu
prawidłowy
Przykurcz
przykurcz
5. TEST WYKRYWAJĄCY PRZYKURCZ MIĘŚNI ODWODZĄCYCH UDO
Prawidłowy
Przykurcz
4
Do oceny wysklepienia stóp zostanie wykorzystany pantograf – przyrząd do odbitek
stóp (pomysłu Śliżyńskiego). Badany wchodzi bosą stopą na przyrząd, ustawiając badaną
nogę na białej kartce, umieszczonej na posmarowanej tuszem taśmie. Drugą nogę stawia na
podpórce wchodzącej w skład przyrządu.
Wady stóp
1,2,3 – stopa wydrążona
3,4,5 – stopa prawidłowa
7,8,9,10 – stopa płaska
Pomiar i ocena możliwości motorycznych ucznia (testy);
∗ Testowanie mięśni brzucha:
Pozycja wyjściowa: leżenie tyłem , ręce ułożone w „skrzydełka”
Ruch : skon tułowia w przód na sygnał.
Efekt: liczymy ile skłonów wykonało dziecko w czasie 1 minuty.
∗ Testowanie mięśni grzbietu:
Pozycja wyjściowa: leżenie przodem na dwóch ławeczkach ,stopy zahaczone
o drabinkę. Jedna ławeczka na wysokości bioder, druga na wysokości
przedramion, głowa między wyciągniętymi przedramionami, wzrok
skierowany w podłogę.
Ruch : na sygnał oderwanie rąk od ławeczki na wysokość 10 cm.
Efekt: liczymy czas wytrzymania .
∗ Testowanie mięśni obręczy barkowej:
Pozycja wyjściowa: tyłem do drabinki , ręce ugięte w stawach barkowych
i łokciowych pod kątem 90 stopni (podchwyt).
Ruch: na sygnał utrzymać pozycję kątową rąk, kolana unieść do brzucha
i wytrzymać.
Efekt : liczymy czas za pomocą stopera. Opuszczenie nóg na podłogę
i wyprostowanie rąk kończy próbę.
4
Download