Informacje dla pacjenta

advertisement
NZOZ SZPITAL „AVIMED" Sp. z o. o. 40-57 Katowice , ul. Gliwicka 159 tel. (032)254-41-40
Choroba (przykurcz) Dypuytrena
Co to jest?
Jest to schorzenie polegające na bliznowaceniu i włóknieniu powięzi leżącej pod
skórą na ręce zwanej rozcięgnem dłoniowym. Może to powodować powstanie
guzków i sfałdowania skóry dłoni, a w dalszym etapie doprowadzić do pociągnięcia
palców do pozycji zgięcia czyli ich zgięciowego przykurczu, stąd też często
stosowana nazwa tej choroby - przykurcz Dupuytrena. Nazwa choroby pochodzi od
nazwiska francuskiego chirurga, który jako pierwszy opisał tę jednostkę.
Choroba pojawia się najczęściej pomiędzy 40 a 60 rokiem życia. Występuje 10 razy
częściej u mężczyzn niż u kobiet.
Co jest przyczyną choroby?
Pod skórą dłoni leży warstwa tkanki zwana powięzią lub rozcięgnem dłoniowym,
która uniemożliwia przesuwanie się skóry w czasie chwytu. U niektórych ludzi tkanka
ta bliznowacieje pociągając skórę dłoni i palców.
Najczęściej przykurz dotyczy paleca obrączkowatego i małego (IV i V), chociaż
wszystkie pozostałe, łącznie z kciukiem, mogą także być objęte procesem
chorobowym
Schorzenie wydaje się być dziedziczne i zwykle rozpoczyna się w wieku dorosłym z
nieznanych przyczyn. Zmiany nie są bolesne i mają łagodny charakter, ale przebieg
choroby jest nieprzewidywalny, u jednych ogranicza się do wytworzenia guzków
skóry, u innych powstaję poważne przykurcze zgięciowe kilku palców znacznie
upośledzające funkcję ręki
Czy istnieje nieoperacyjne leczenie choroby?
Niestety nie. Nie są znane metody zapobieganiu przykurczowi i rozwojowi choroby.
Próby siłoweg pokonania przykurczu (redresje) mogą jedynie przyszpieszyć postęp
schorzenia. Szynowanie znajduje zastosowanie w okresie pooperacyjnym.
Na czym polega operacja?
Leczenie operacyjne uważane jest za jedyne skuteczne w przykurczu Dupuytrena.
Zabieg polega na wycięciu zmienionych fragmentów rozcięgna dłoniowego.
Pozwala to w większości przypadków zniesienie lub co najmniej na zmniejszenie
przykurczu objętych schorzeniem palców i przywrócenie możliwości ich swobodnego
ruchu. Wynik zależy głównie od tego jakie stawu objęte są przykurczem, jaki jest
stopień przykurczu i jak długo trwa taki stan. Zasadniczo lepiej rokuje przykurcz
stawu śródręczno –paliczkowego niż stawu międzypaliczkowego bliższego.
Postępowanie pooperacyjne
Po zabiegu stosuje się zwykle przez kilka dni unieruchomienie szyną gipsową, co
sprzyja gojeniu się rany oraz drenaż rany mający zapobiec powstaniu krwiaka.
Dren usuwa się po jednym lub dwóch dniach. Unieruchomienie po 8 do 10. Po tym
czasie usuwa się także szwy i pacjent rozpoczyna samodzielnie i ćwiczenia. Po
pełnym zagojeniu rany wskazane może być masaż blizny. Z reguły nie jest
niezbędne stosowanie fizykoterapii.
Jak efekty daje leczenie operacyjne?
Zależy to od stopnia zaawansowania choroby, wieku pacjenta, płci i jego ogólnego
stanu zdrowia, a także od współpracy pacjenta z lekarzem w okresie
pooperacyjnym.
Większość pacjentów operowanych z powodu choroby Dupuytrena jest przekonana,
że dokonała właściwego wyboru poddając się leczeniu operacyjnemu. Przykurcz po
operacji zwykle zmniejsza się, a jeżeli operacja nie jest przeprowadzana w zbyt
zaawansowanym etapie, to po zabiegu można uzyskać pełny
wyrost
przykurczonych palców.
Należy zaznaczyć, że leczeie operacyjne nie leczy samej choroby a tylko likwiduje jej
następstwa –zaburzający funkcję ręki przykurcz palców.
Dlatego statysycznie jedna trzecia operowanych pacjentów będzie miała w
przyszłości podobne problemy-bądź to z powodu pojawienia się choroby w innym
miejscu ręki, lub nawrotu zmian w obszarze operowanym.
Przykurcz IV i V palca
Po operacji
Zgięcie czynne palców po zabiegu
Powikłania zabiegu
Najczęstszym powikłaniem zabiegu jest powstanie podskórnego krwiaka w okresie
poooperacyjnym, który może wymagać usunięcia w warunkach sali operacyjnej.
W wyjątkowo trudnych przypadkach zaawansowanego przykurczu w czasie
preparowania zwłókniałej tkanki może dojść do uszkodzenia nerwu palcowego.
Natychmiast szyje się nerw, ale przez kilka tygodnie może występować osłabione
czucie na palcu.
Niekiedy może dojść do miejscowej martwicy skóry, co przedłuża okres gojenia,
może także być konieczne wykonanie przeszczepu skóry.
Krańcowo rzadko może po zabiegu dojść do powstania zespołu algodystroficznego
ręki tzw. zespołu Sudecka. Na jego obraz składa się obrzęk, bóle i ograniczenia
czynnego ruchu zgięcia palców ze plamistym zanikiem kości ręki w obrazie rtg.
Download