Komunikat o zwalczaniu rolnic

advertisement
Komunikat o zwalczaniu rolnic
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Rzeszowie informuje, że
na niektórych plantacjach w woj. podkarpackim stwierdzono duże nasilenie rolnic.
Rolnice są motylami o aktywności nocnej. Większość upraw polowych, warzyw, roślin
ozdobnych i chwastów należy do ich roślin żywicielskich. Rolnice odżywiają się częściami
nadziemnymi i podziemnymi roślin żerując na nich od wschodów do zbioru. Uszkadzają
części spichrzowe podziemnych części roślin, wygryzając głębsze lub płytsze nieregularne
dziury. Zjadają również korzenie, uszkadzając szyjkę korzeniową. Młodsze gąsienice
wspinają się na rośliny, przegryzając pędy, szkieletując liście lub wgryzając się do owoców
( np. pomidorów, papryki). Rośliny są również wciągane do wydrążonych w ziemi norek, np.
szczypior młodej cebuli. Na częściach nadziemnych rolnice żerują w nocy bądź
w pochmurne dni wychodząc ze swoich kryjówek ziemnych.
Progiem zagrożenia jest stwierdzenie 6 rolnic na 1m2 powierzchni uprawy. Zaleca się
wówczas wykonanie zabiegu ochronnego polegającego na interwencyjnym opryskaniu
plantacji jednym z wymienionych środków ochrony roślin:
Decis 2,5 EC
Decis Tab TB
Patriot 2,5 EC
Zabieg wykonuje się nocą, najlepiej między godziną 1 - 4 nad ranem, kiedy największa liczba
szkodników wychodzi na powierzchnię ziemi.
Wymienione środki ochrony roślin zaleca się do stosowania w ziemniakach, warzywach,
burakach i zbożach. Możliwe jest zastosowanie do zabiegów innych środków ochrony roślin
dopuszczonych do stosowania dla pojedynczych grup roślin (np. Bulldock 025 EC dla
warzyw). Szczegółowe informacje o środkach ochrony roślin dopuszczonych do stosowania
w Polsce są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa pod adresem:
www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna> Ochrona roślin
Uwagi:
Przed przystąpieniem do zabiegu należy zapoznać się z treścią etykiety-instrukcji stosowania
środka ochrony roślin znajdującej się na opakowaniu w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi
i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich
stosowania, okresów prewencji (ochrona pszczoły miodnej) i karencji.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do
prowadzenia ewidencji wykonanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej
2 lat od wykonania zabiegu [art. 71 pkt.1, 2 i 3 Ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie
roślin (Dz. U. Nr11, poz. 94 ze zm.)].
Opracował: A. Bielenda
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Roślin i Nasiennictwa
w Rzeszowie
Eugeniusz Kościółek
Download