W - 1

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWAW WARSZAWIE
Oddział w GRODZISKU MAZOWIECKIM
W - 12
KOMUNIKAT z dnia 07.04.2008
zaprawianiu rozsady roślin kapustnych przeciwko śmietce
kapuścianej
Podlać rośliny w doniczkach lub na rozsadniku na 3 dni przed sadzeniem na
pole.
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
Preparat
Stężenie w %
Karencja - dni
CHLORMEZYL 500 EC
RELDAN 400 EC
0,1
0,1
30
21
lub biopreparat:
* BIOCZOS BR
2 kostki na 1 l wody
0,1
UWAGA !
1. Dawka do doniczek: 100 ml cieczy/doniczkę. Dawka na rozsadnik 5 l
cieczy/m² rozsadnika.
2. Po podlaniu roślin jednym z ww. preparatów spłukać rośliny czystą wodą w
ilości 5 l/ 1 m2
3. W miarę potrzeby zabiegi preparatem BIOCZOS BR powtarzać
kilkakrotnie co 7 dni, zużywając 0,5 l cieczy użytkowej na 1 mb rzędu.
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka
ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W
szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i
karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin,
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu.
Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja
roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia
ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania
zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze
zm.)].
p.o.KIEROWNIK
Oddziału Michał Sotkiewicz
Download