Hemodylucja - ECZ Otwock

advertisement
Szpital
Hemodylucja
Kontrolowane rozcieńczenie krwi, obniżające ryzyko
powstania zakrzepów oraz utraty krwi w trakcie zabiegu
Hemodylucja to zabieg polegający na odprowadzeniu podczas operacji części krwi z organizmu pacjenta do specjalnych
pojemników i zastąpieniu jej płynami. Dzięki temu krwinki
krążące w ciele ulegają kontrolowanemu rozcieńczeniu, przez
co ich śródoperacyjna strata jest mniejsza. Następnie w trakcie
operacji lub po jej zakończeniu, krew zwracana jest do krwioobiegu pacjenta.
Zabieg wykonywany jest bezpośrednio przed znieczuleniem
do zabiegu operacyjnego w warunkach sali operacyjnej
przez wykwalifikowaną pielęgniarkę pod kontrolą lekarza,
co czyni tę procedurę wyjątkowo bezpieczną i komfortową
dla pacjenta, bez ryzyka uczulenia.
Szanowny Pacjencie,
Jeżeli przygotowujesz się do zabiegu, niosącego ryzyko utraty znacznej
ilości krwi, nasz lekarz omówi z Tobą różne metody zabezpieczenia Cię
na czas operacji. Metody te różnią się między sobą odmiennym profilem bezpieczeństwa i komfortu.
Poziom
ryzyka immunizacji
Poziom
komfortu dla pacjenta
Przetoczenie krwi
i preparatów
krwiopodobnych
od obcego dawcy
Autotransfuzja
(krew własna pobrana
2-4 tygodnie
przed operacją)
Hemodylucja
(krew własna
pobrana
w trakcie zabiegu)
Do autotransfuzji nie kwalifikują się osoby:
•
-
u których stwierdza się:
obecność we krwi markery chorób wirusowych (HBV, HCV, HIV)
zakażenie HTLV I/II
aktywne zakażenie bakteryjne
• bezwzględne przeciwwskazanie stanowią:
- niestabilna choroba wieńcowa
(choroba serca nie stanowi bezwzględnego przeciwwskazania
do zabiegu, a decyzja o zakwalifikowaniu do zabiegu
autotransfuzji powinna być podjęta po konsultacji kardiologicznej)
- ciężkie zwężenie aorty
- niekontrolowane nadciśnienie tętnicze
- przebyty w ostatnim czasie zawał serca
- niewydolność krążenia mózgowego
- poważne choroby płuc, wątroby
- padaczka
- rozpoznany guz mózgu
NZOZ Europejskie Centrum Zdrowia Otwock
ul. Borowa 14/18, 05-400 Otwock
tel. 22 710 30 10
w w w. e c z - o t wo ck .pl
Download