WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
W WARSZAWIE
R-5
Oddział w Grodzisku Mazowieckim
KOMUNIKAT z dnia 03.06.08
O ZWALCZANIU SKRZYPIONEK NA ZBOŻACH
Na zbożach pojawiły się larwy skrzypionek, które uszkadzają blaszki liściowe roślin. Próg szkodliwości: zboża ozime - 1 - 1,5 larwy na źdźbło; zboża jare 0,5-1 larwy na źdźbło. Zabieg opryskiwania roślin wykonać w początkowym okresie masowego wylęgu larw.
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
Dawka na 1 hektar
BULLDOCK 025 EC
DECIS 2,5 EC
FASTAC 100 EC
FURY 100 EW
KARATE ZEON 050 CS
0,25 l
0,25 l
0,1 l
0,1 l
0,1 l
Dawka na 1 hektar
RAPID 060 CS
SUMI-ALPHA 050 EC
TALSTAR 100 EC
80 ml
0,25 l
0,1 l
UWAGA!
Zabieg wykonać poza godzinami lotu pszczół. Wymienione preparaty zwalczają również mszyce.
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu
ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska. W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin, dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego
organizmu. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej
przez okres co najmniej 2 lat od dnia wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11, poz. 94 ze zm.)].
KIEROWNIK
Oddziału Michał Sotkiewicz
Download