KOMUNIKAT z dnia 16.06.2008 o zwalczaniu mączniaka

advertisement
WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT W OCHRONY ROŚLIN I
NASIENNICTWA WARSZAWIE
W-4
Oddział w GRODZISKU MAZOWIECKIM
K O M U N I K A T z dnia 16.06.2008
o zwalczaniu mączniaka rzekomego cebuli
Zaleca się niezwłocznie wykonać opryskiwanie plantacji cebuli nasiennej,
cebuli z dymki oraz cebuli z siewu ozimego i wiosennego w sąsiedztwie porażonych
plantacji nasiennych i cebuli na zbiór pęczkowy, jednym z wymienionych
preparatów:
Przykładowe środki ochrony roślin dostępne w handlu na terenie województwa:
Preparat
ACROBAT MZ 69 WG
AMISTAR 250 SC
ALTIMA 500 SC
BIOSEPT 33 SL
BRAVO 500 SC
CURZATE M 72,5 WP
DITHANE NeoTec 75 WG
GWARANT 500 SC
POLYRAM 70 WG
RIDOMIL GOLD MZ 68 WG
SANCOZEB 80 WP
TANOS 50 WG
TATTOO C 750 SC
TOSKA 72,5 WP
VALBON 72 WG
lub
GREVIT 200 SL
Dawka kg (l) / ha
2-2,5
0,8
0,5
1-1,5
2 – 2,5
2 - 2,5
2–3
2 - 2,5
2
2,5
2-3
0,5
2,5
2-2,5
1,75-2
Karencja - dni
14
14
28
0
14
14
14
7
5
14
14
14
7
14
14
1,5
0
zalecany w uprawach integrowanych
z dodatkiem zwilżacza do cieczy, zalecana ilość wody 600 – 800 l/ ha.
Przed przystąpieniem do wykonania zabiegu należy zapoznać się z etykietą – instrukcją stosowania
środka ochrony roślin znajdującą się na opakowaniu, w celu ograniczenia ryzyka dla ludzi i środowiska.
W szczególności należy ściśle przestrzegać dawek preparatów, terminów ich stosowania, okresów
prewencji i karencji.
Do wykonania zabiegu możliwe jest również zastosowanie pozostałych środków ochrony roślin,
dopuszczonych do obrotu i stosowania przy zwalczaniu danego organizmu. Szczegółowe informacje
dostępne są pod adresem: www.minrol.gov.pl>Informacje branżowe>Produkcja roślinna>Ochrona roślin.
Posiadacze gruntów, na których prowadzone są zabiegi ochrony roślin są zobowiązani do prowadzenia
ewidencji wykonywanych zabiegów i przechowywania jej przez okres co najmniej 2 lat od dnia
wykonania zabiegu [art. 71 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. Nr 11,
poz. 94 ze zm.)].
p.o.KIEROWNIK Michał Sotkiewicz
Download