Precyzyjne czujniki zbliżeniowe PCID PCID 2,5 Typ

advertisement
Precyzyjne czujniki zbliŜeniowe
Indukcyjne czujniki zbliŜeniowe
PCID
PRĄD STAŁY DC
PCID 2,5
Strefa działania w zakresie 0÷2,5 mm
Wyjście typu NPN lub PNP,
Funkcja wyjściowa Z (NO) lub R (NC)
Obudowa: mosiądz niklowany, M8
z nakrętką metalową
Czoło wbudowane
wyjście kablowe
PCID 2,5ZP
PCID 2,5ZP-K
PCID 2,5RP
Typ
Nominalna strefa działania
Tolerancja strefy działania
Robocza strefa działania
Histereza przełączania
Napięcie zasilania
Tętnienia napięcia zasilania
Prąd obciąŜenia
Pobór prądu bez wysterowania
Napięcie szczątkowe
Narastanie sygnału wyjściowego
Wyjście
Funkcja wyjściowa
Rezystancja wyjściowa
Powtarzalność
Maks. częstotliwość przełączania
Sygnalizacja
Współczynnik temperaturowy
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Wibracje
Udary
wyjście konektorowe
PCID 2,5RP-K
PCID 2,5ZN
PCID 2,5ZN-K
PCID 2,5RN
PCID 2,5RN-K
2,5 mm
≤ 10 %
2,5 mm
≤ 10 %
0 ÷ 2 mm
≤ 10 %
0 ÷ 2 mm
≤ 10 %
10 ÷ 30 V DC
≤ 10 %
10 ÷ 30 V DC
≤ 10 %
200 mA
≤ 8 mA
200 mA
≤ 8 mA
0,8 ÷ 1,8 V DC
≤ 1 V / µsek.
0,8 ÷ 1,8 V DC
≤ 1 V / µsek.
PNP
Z (NO) - zwierny
R (NC) - rozwierny
4,7 kΩ
NPN
Z (NO) - zwierny
R (NC) - rozwierny
4,7 kΩ
0,1 mm
1000Hz
LED
3 µm / °C
-25°C ÷ +70°C
0,1 mm
1000Hz
LED
3 µm / °C
-25°C ÷ +70°C
IP 67
t ≤ 55 Hz, amax = 1mm
bmax ≤ 30g, t = 0,011 sek
IP 67
t ≤ 55 Hz, amax = 1mm
bmax ≤ 30g, t = 0,011 sek
3 x 0,14 mm2, 2 mb
3 x 0,14 mm2, 2 mb
lub konektor M8
lub konektor M8
45 g z kablem / 17 g z konektorem
Przewód wyjściowy
Masa
Na zamówienie w wykonaniu nietypowym:
- długość przewodu wyjściowego inna niŜ 2 mb
Przykład zamówienia :
PCID 2,5ZPK
PNP
Czujnik
NPN
Prąd stały
Strefa działania: 1,5 mm
Funkcja wyjścia: Z (NO) lub R (NC)
Wyjście: KONEKTOR
Wyjście: P (PNP) lub N (NPN)
SELS sp.j. 02-641 Warszawa ul. Malawskiego 5a
Download