Precyzyjne czujniki zbliżeniowe PCIDX PCIDX 15 , PCIDX 20

advertisement
Precyzyjne czujniki zbliżeniowe
Indukcyjne czujniki zbliżeniowe
PCIDX
PRĄD STAŁY DC
PCIDX 15 , PCIDX 20 , PCIDX 25
Strefa działania w zakresie 0÷25 mm
Wyjście typu NPN lub PNP,
Funkcja wyjściowa Z (NO) i R (NC)
Pole czułości ustawiane w pięciu płaszczyznach
Obudowa z tworzywa sztucznego
Czoło:
wbudowane (for PCIDX 15)
niewbudowane (for PCIDX 20 i 25)
Typ
PCIDX 15N
PCIDX 15P
PCIDX 20N
PCIDX 20P
PCIDX 25N
PCIDX 25P
Nominalna strefa działania
Tolerancja strefy działania
Robocza strefa działania
Histereza przełączania
Napięcie zasilania
Tętnienia napięcia zasilania
Prąd obciążenia
Pobór prądu bez wysterowania
Napięcie szczątkowe
Narastanie sygnału wyjściowego
Wyjście
Funkcja wyjściowa
Rezystancja wyjściowa
Max. częstotliwość przełączania
Sygnalizacja
Temperatura pracy
Stopień ochrony
Wibracje
Udary
15 mm
≤10 %
0 ÷ 12 mm
≤10 %
10 ÷ 30 V DC
≤10 %
200 mA
≤8 mA
0,8 ÷ 1,8 V DC
≤1 V / µsek.
PNP lub NPN
Z-NO i R-NC
6,8 kΩ
100 Hz
LED
-25°C ÷ +70°C
IP 67
t ≤55 Hz, amax = 1mm
bmax ≤30g, t = 11msek
20 mm
≤10 %
0 ÷ 16 mm
≤10 %
10 ÷ 30 V DC
≤10 %
200 mA
≤8 mA
0,8 ÷ 1,8 V DC
≤1 V / µsek.
PNP lub NPN
Z-NO i R-NC
6,8 kΩ
100 Hz
LED
-25°C ÷ +70°C
IP 67
t ≤55 Hz, amax = 1mm
bmax ≤30g, t = 11msek
25 mm
≤10 %
0 ÷ 20 mm
≤10 %
10 ÷ 30 V DC
≤10 %
200 mA
≤8 mA
0,8 ÷ 1,8 V DC
≤1 V / µsek.
PNP lub NPN
Z-NO i R-NC
6,8 kΩ
100 Hz
LED
-25°C ÷ +70°C
IP 67
t ≤55 Hz, amax = 1mm
bmax ≤30g, t = 11msek
Zaciski łączeniowe
Masa
4 x 2,5 mm2
180 g
4 x 2,5 mm2
180 g
4 x 2,5 mm2
180 g
Na zamówienie w wykonaniu nietypowym:
- zakres napięcia zasilania 24÷60 VDC albo
- prąd obciążenia 400 mA
PNP
NPN
Przykład zamówienia :
PCIDX 15N - 60V
Napięcie zasilania lub
Czujnik prądu stałego
Strefa działania: 15 mm
prąd obciążenia (na zamówienie)
Wyjście: N (NPN) lub P (PNP)
SELS p.j. 02-641 Warszawa ul. Malawskiego 5a
Download