zobacz program

advertisement
Redakcja: 51-640 Wrocław, ul. Braci Gierymskich 156
tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120
[email protected] www.biotop.pl www.magazynbudowlany.pl
INSTALACJE ELEKTRYCZNE I AUTOMATYKA BUDYNKÓW
Seminarium Kujawsko-Pomorskie dla projektantów instalacji elektrycznych niskich napięć, biur projektowych,
wykonawców oraz inwestorów instytucjonalnych
08 LUTEGO 2017 r.
(ŚRODA)
Hotel Słoneczny Młyn – Sala Malinowa, I piętro
85-027 Bydgoszcz, ul. Jagiellońska 96
Godzina
Program spotkania
9.15 – 9.50
Rejestracja uczestników
Oprawy i dynamiczne systemy oświetlenia awaryjnego z własnym zasilaniem,
oprawy z autotestem, a także mikroprocesorowe systemy oświetlenia awaryjnego
z oprawami indywidualnymi i z centralną baterią w świetle aktualnych przepisów
i dopuszczeń CNBOP zintegrowane z kluczowymi systemami ppoż obiektów
wielostrefowych
Prelegent
HYBRYD
Rewolucja w zapewnianiu kompleksowej ochrony przeciwpożarowej w instalacjach
elektrycznych. AFDD - detekcja zwarć łukowych. Niezawodny osprzęt elektryczny, SCHRACK TECHNIK
oświetlenie i instalacje inteligentne. Schrack CAD i Schrack Design - narzędzia do
POLSKA
projektowania w oparciu o normę PN-EN 61439
Aparatura sterownicza i sygnalizacja niskiego napięcia. Prawidłowy dobór
systemów sygnalizacji pożarowej, elementów emas i przyjaznego interfejsu
10.00 – 11.30 przynoszący wymierne korzyści zarówno przy projektowaniu, jak i w zastosowaniu
praktycznym
11.30 – 11.50
PROMET
Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa. Systemy odporne na działanie
pożaru. Program obliczeniowy do projektowania metalowych tras kablowych i koryt
kablowych zgodnie z normami bezpieczeństwa. Konstrukcje normowe i nietypowe
KOPOS ELEKTRO
Cyfrowy system przywoławczy Meden-Opt. Projektowanie instalacji, dobór
elementów i eksploatacja w budynkach wielorodzinnych, obiektach użyteczności
publicznej, hotelach, sanatoriach, DPS, klinikach i szpitalach. Polski producent najwyższa jakość
MEDEN-INMED
Instalacje telekomunikacyjne w budynkach wielorodzinnych w świetle
obowiązującego rozporządzenia MTBiGM - projektowanie, realizacja, wsparcie
techniczne
GZT TELKOMTELMOR
Przerwa kawowa
Kable nadprzewodzące w teorii i w praktyce. Unikalne rozwiązania techniczne
obecne w przewodach i kablach. Innowacyjne rozwiązania w zakresie
bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynkach mieszkalnych, handlowych,
przemysłowych i użyteczności publicznych
NKT CABLES
Urządzenia i systemy do kontroli efektywności zasilania w energię elektryczną.
Jakość energii i jej analiza. Zapewnienie ciągłości zasilania obiektów oraz
systemów krytycznych dla bezpieczeństwa mienia i użytkowników
SOCOMEC
11.50 – 12.55 Projektowanie systemów elektrycznych. Prawidłowy
dobór zasilania
gwarantowanego w systemie zasilania obiektów. Green Delta Power, Green Force
MAX 100–600 kVA – zasilacz UPS nowej generacji. Warunki zapewnienia pracy
synchronicznej zespołów prądotwórczych z siecią sztywną
Lampy automatyczne LED przeznaczone do oświetlenia wnętrz budynków. Lampy
automatyczne LED wyposażone w moduł oświetlenia awaryjnego. Oświetlenie biur
w oparciu o panele LED. Lampy przemysłowe i oświetlenie terenu
DELTA POWER
VOLTEA
12.55 – 13.25
Wykład eksperta
Zmienność procesów zapotrzebowania energii elektrycznej przez wybranych odbiorców
i jej wpływ na funkcjonowanie mikrosieci niskiego napięcia
Instytut Inżynierii Elektrycznej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego
w Bydgoszczy, członek zarządu oraz rzeczoznawca Oddziału Bydgoskiego SEP
dr inż.
WŁODZIMIERZ
BIELIŃSKI
Wśród uczestników spotkania zostanie rozlosowany program do projektowania ArCADia - INTELLICAD
13.25
Podsumowanie spotkania i rozmowy kuluarowe
STOISKA INFORMACYJNE - MATERIAŁY ORAZ KONSULTACJE
Złączki jedno i wielotorowe, przyciski sterownicze, łączniki krańcowe stosowane w aplikacjach
związanych z automatyką budynków, instalacjami elektrycznymi i fotowoltaicznymi
SPÓŁDZIELNIA
ELEKTROTECHNICZNA
POKÓJ
UWAGA: Zaproszenie jest ważne pod warunkiem potwierdzenia: telefonicznie lub e-mailem:
Tel. +48 664 787 055, +48 600 880 120 lub [email protected]
Prosimy o podanie danych teleadresowych, ilości oraz godności osób, które będą uczestniczyć w spotkaniu
WSTĘP BEZPŁATNY ilość miejsc ograniczona, prosimy o bezzwłoczne potwierdzenie zaproszenia
Download