Opóźniony START gwiazda/trójkąt CRM-2T, CRM - 2T/ 24-480

advertisement
Opóźniony START gwiazda/trójkąt CRM-2T, CRM - 2T/ 24-480
CRM-2T/24-480
CRM-2T
!
służy do rozruchu silników gwiazda/trójkąt
!
służy do opóźniony startu silników gwiazda/trójkąt
!
czas t1 (gwiazda):
!
czas t1 (gwiazda):
- nastawialny czas od 0.1 s do 100 dni podzielony jest na 5
zakresów
-wybór zakresu czasowgo realizuje się za pomocą
przełączników obrotowych
- Ustawienie czasu realizuje się za pomocą potencjometra
!
czas t2 (opóźnienie) pomiędzy / :
- zakres czasowy 0.1 - 1 s
- ustawienie czasu realizuje się za pomocą potencjometra
- nastawialny czas od 0.1 s do 100 dni podzielony jest na 10 zakresów
- wybór zakresu czasowgo realizuje się za pomocą przełączników
obrotowych
!
czas t2 (opóźnienie) między / - zakres czasowy 0.1 - 1 s
- Ustawienie czasu realizuje się
za pomocą potencjometra
!
napięcie zasilania: AC 230 V, AC/DC 12 - 240 V
!
zestyk wyjściowy: 2x przełączny 16 A
!
stan wyjścia sygnalizuje czerwona LED
!
wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
napięcie zasilania: AC/DC 24 - 480 V
zestyk wyjściowy: 2x zwierny3 A
!
! czerwona dioda LED do wielofunkcyjnej sygnalizacji wyjścia
przekaźnika
!
wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
CRM-2T
UNI
AC/DC 12 - 240 V/AC 50 - 60 Hz
AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
AC 230 V / 50 - 60 Hz
AC max. 12 VA / 1.9 W
10
1
10
S1
30
100
10
1
10
S1
h
1 10
CRM-2T
L2
25 26 28
15 16 18
(Silnik)
L3
A1
30
100
1 - 10 godz.
( )
( )
S1
Symbol CRM-2T
3 A / AC1
1250 VA / AC1, 150 W / DC
x
maks. 250 V AC1 / 30 V DC
x
S2
S3
Funkcje
16
18
26
Opóźniony START gwiazda/trójkąt
28
U
t1
15-18
A2
3x107 wielofunkcyjna czerwona LED 1x106
1x105
0.7x105
15
t2
25
Opis modułu
Zaciski napięcia zasilania
maks. 150 ms
A1
Wielofunkcyjna
sygnalizacja wyjścia
A2
Sygnalizacja napięcia zasilania
-20 .. +55 0C
-30 .. +70 0C
4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
Szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czołowego
III.
2
U
15-18
25-28
LED
Ustawienie zakresu czasu t1
Dokładne ustawienie czasu t1
Ustawienie czasu t2
m
10
1
10
S1
1 d
10
30
100
m
10
1
10
S1
m
10
1
10
S1
h
1 10
h
1 10
1 d
10
30
100
LED
30
100
0.1 - 1 dzień
m
10
1
10
S1
h
1 10
1 d
10
30
100
1 - 10 dni
28
25
15
Zestyki wyjściowe
18
Zestyki wyjściowe
CRM-2T /24-480
m
10
1
10
S1
0.1 - 1 min
1 d
10
t2
24-480V
maks.2x 2.5, 1x4
z gilzą maks. 1x2.5, 2x1.5
90x17.6x64 mm, wymiary szczegółowe - str.157-159
84 g
65 g
EN 61812-1, EN 61010-1
h
1 10
t1
230 V
maks.1x 2.5, 2x1.5
z gilzą maks. 1x2.5
1 - 10 s
1 d
10
A2
L1
CRM-2T
1 d
10
S2
25-28
0.1 - 1 s
m
S3
napięcie pomocnicze
A1
2x zwierny(AgNi)
2x przełączny (AgNi)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / <3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
Zakresy czasowe
m
S1
AC/DC 24 - 480 V/AC 50 - 60 Hz
AC maks. 3 VA / DC maks. 1.5 W
-
start silnika
( )
( )
(Silnik)
-15 %; +10 %
zielona LED
t1: 0.1 s - 100 days, t2: 0.1 s-1 s
t1: 0.1 s - 1h, t2: 0.1 s-1
przełączniki obrotowe i potencjometry
5 % - przy ustawieniu mechanicznym
0.2 % - stabilność wartości nastawionej
0.01 % / 0C, wartość bazowa = 20 0C
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
h
1 10
Rozruch silnika ( - )
1
A1 - A2
230
Ilość funkcji:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Sygnalizacja zasilania:
Zakresy czasowe:
Ustawienie czasu:
Dokładność czasowa:
Dokładność powtórzeń:
Koeficient temperatury:
Wyjścia:
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Czas powtórzenia:
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przewodów
przyłączeniowych (mm2):
Schemat podłączenia CRM-2T
CRM-2T /24-480
CRM-2T
Parametry techniczne
h
1 10
1 d
10
30
100
m
10
1
10
S1
1 - 10 min
m
10
1
10
S1
h
1 10
1 d
10
30
100
3 - 30 dni
h
1 10
1 d
10
30
100
0.1 - 1 godz.
m
10
1
10
S1
h
1 10
0.1 - 1 s
OFF
OFF
Y (gwiazda)
OFF
D (trójkąt)
1 d
10
30
100
10 - 100 dni
41
PRZEKAŹNIKI CZASOWE
!
Download