CCA Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy CRM-91H, CRM

advertisement
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S
EAN kod
CRM-91 /230V:
CRM-91 /UNI:
CRM-93H /230V:
CRM-93H /UNI:
CRM-9S /UNI:
• wielofunkcyjny przekaźnik czasowy do uniwersalnego zastosowania w automatyce, sterowaniu, regulacji i instalacjach
domowych
• dzięki bogatemu wyposażeniu (10 funkcji, 10 zakresów czasowych, uniwersalnemu zasilaniu i stykom 16 A lub 3x 8 A)
spełnia wszelkie wymagania, które mogą być kładzone na przekaźnik czasowy
• 10 funkcji: - 5 funkcji czasowych sterowania napięciem zasilania
- 4 funkcje czasowe które są sterowanych poprzez wejście sterujące
- 1 funkcja przekaźnika bistabilnego (pamięciowego)
• komfortowe i przejrzyste ustawienie funkcji i zakresów czasowych wykonuje się przełącznikami obrotowymi
• ustawialny czas od 0.1 s do 10 dni podzielony jest na 10 zakresów:
(0.1 s - 1 s / 1 s - 10 s / 0.1 min - 1 min / 1 min - 10 min / 0.1 godz. - 1 godz. / 1 godz. - 10 godz. / 0.1 dnia - 1 dzień /
1 dzień - 10 dni / tylko ON / tylko OFF)
• CRM-91H, CRM-93H: - uniwersalne napięcie zasilania AC/DC 12 - 240 V lub AC 230 V
- zestyk wyjściowy: CRM-91H: 1x przełączny 16 A
CRM-93H: 3x przełączny 8 A
• CRM-9S: - uniwersalne napięcie zasilania AC 12 - 240 V, ciche łączenie
- 1x bezkontaktowe wyjście (triak) 0.7 A (60 A/<10 ms), łączy potencjał A1
• wielofunkcyjna sygnalizacja czerwoną diodą LED, która miga lub świeci w zależności od stanu wyjścia
• wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
8595188112444
8595188112420
8595188112789
8595188112468
8595188116008
CCA
Parametry techniczne
UNI
Podłączenie obciążenia na zacisk B1:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Sterowanie
Pobór mocy wejścia sterującego:
Pod. obciążenia pomiedzy S-A2:
Zaciski sterujące:
Podłączenie lamp podświetlenia:
Maks. pojemność podłączonych lamp
podświetlenia k zacisku sterującemu:
Długość impulsu sterującego:
Czas odnowienia:
Inne dane
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój podł. przewodów (mm2):
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
16
CRM-93H
CRM-9S
10
A1 - A2
230
Ilość funkcji:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Sygnalizacja zasilania:
Zakresy czasowe:
Ustawianie czasu:
Dokładność czasowa:
Dokładność powtórzeń:
Koeficjent temperatury:
Wyjścia
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Spadek napięcia na łączeniu:
CRM-91H
AC/DC 12 - 240 V (AC 50 - 60 Hz)
AC 0.7 - 3 VA / DC 0.5 - 1.7 W
AC 230 V / 50 - 60 Hz
AC maks. 12VA / 1.9W
AC maks. 12VA / 1.3W
-15 %; +10 %
zielona dioda LED
0.1 s - 10 dni
przełączniki obrotowe i potencjometry
5 % - przy ustawieniu mechanicznym
0.2 % - stabilność wartości nastawionej
0.01 % / °C, wartość bazowa = 20°C
Symbol
Schemat podłączenia
Un
CRM-91H
AC 12-240V (50-60Hz)
AC maks. 0.35VA
x
x
-
+
S A1
16 18
A2
15
A1
S A2
15 16 18
Un
CRM-93H
-
+
3 x przełączny AgNi
1 x przełączny AgNi
1 x bezkontaktowe wyjście (triak)
8A / AC1
16A / AC1
0.7A
2000VA / AC1, 192W / DC
4000VA / AC1, 384W / DC
x
10A / <3s
30A / <3s
60A / <10ms
x
250V AC1 / 24V DC
x
500 mA
maks. 0.9V przy I maks.
x
Tak / I maks. 0.7A
x
wielofunkcyjna czerwona dioda LED
> 108
3x107
5
>108
0.7x10
AC 0.025 - 0.2 VA / DC 0.1 - 0.7 W (UNI), AC 0.53 VA (AC 230 V), AC 0.025 - 0.2 VA (AC 12 - 240 V)
Tak
A1-S
x
Nie (UNI), Tak (230V)
UNI - nie można podłączyć podświetlenie
nie można podłączyć podświetlenie
AC 230 V - maks. ilość 20 szt. (1 szt. - 0.68 mA / 230 V AC)
min. 25 ms / maks. nieograniczona
maks. 250 ms
maks. 150 ms
-20..+55°C
-30..+70°C
4kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
szyna DIN EN 60715
IP40 ze strony panelu czołowego / IP20 ze strony zacisków
III.
2
maks.1x 2.5, maks. 2x1.5 / z gilzą maks. 1x2.5
90 x 17.6 x 64 mm
(UNI) - 64 g; (230) - 62 g
(UNI) - 89 g; (230) - 87 g
EN 61812-1, EN 61010-1
A1
A1
S A2
16 18 26 28 36 38
35 36 38
25 26 28
S
A2
15
25
35
15 16 18
Możliwość podłączenia obciąeżenia do wej. sterującego
Równoległe pomiędzy zaciski S-A2 można podłączyć obciążenie
(np. stycznik, sygnalizacje lub inny aparat), bez naruszenia funkcji
przekaźnika. Obciążenie jest pod napięciem w czasie kiedy przycisk
jest przyciśnięty.
16 18
A1
+
Un
S A2
obciążenie
15
Un
CRM-9S
x
A1 /B1
S 51 g
18 18
A1 S A2
A2
B1 18 18
Wielofunkcyjny przekaźnik czasowy CRM-91H, CRM-93H, CRM-9S
Funkcje
Opóźniony START
po podłączeniu napięcia zasilania
a
Opóźniony STOP
po podłączeniu napięcia zasilania
b
Symetryczna praca cykliczna zaczynająca się
przerwą po podłączeniu napięcia zasilania
c
Symetryczna praca cykliczna zaczynająca się
impulsem po podłączeniu napięcia zasilania
d
Opóźniony STOP po odłączeniu styku
sterującego z natychmiastowym załączeniem
e
U
t
t
U
t
f
Opóźniony STOP po odłączeniu wejścia
sterującego
g
Opóźniony STOP po załączeniu i odłączeniu
wejścia sterującego
h
S
t
t
t
t
t
i
S
Funkcja bistabilna
U
t
S
t
t
t
t
t
t
S
t
t
U
t
Opóźniony STOP reagujący na podłaczenie wejścia
sterującego, bez względu na długość jego podłączenia
t
t
t
t
t
t
Generator impulsu
S
t
U
j
t
t puls
t puls
puls = 0.5 s
Zakresy czasowe
m
10
1
h
1 10
10
S1
m
10
1
ON
OFF
h
1 10
10
S1
m
1 d
10
10
1
0.1–1s
ON
OFF
10
S1
m
1 d
10
10
1
1–10 godz.
h
1 10
ON
OFF
h
1 10
10
S1
m
1 d
10
10
1
1–10s
ON
OFF
10
1
0.1–1 min
ON
OFF
10
1
0.1–1 dzień
m
1 d
10
10
S1
m
1 d
10
h
1 10
h
1 10
10
S1
10
S1
m
1 d
10
1–10 dni
h
1 10
10
S1
m
1 d
10
ON
OFF
10
1
ON
OFF
h
1 10
10
1
1–10 min
ON
OFF
10
S1
m
1 d
10
10
1
tylko ON
h
1 10
10
S1
1 d
10
ON
OFF
h
1 10
0.1–1 godz.
1 d
10
ON
OFF
tylko OFF
Opis aparatu
Zaciski napięcia zasilania
A1
S A2
Wejście sterujące “S”
Sygnalizacja napięcia zasilania
Wielofunkcyjna sygnalizacja wyjścia diodą LED
Przykłady sygnalizacji
Ustawienie zakresu czasu
Funkcja: a U
15-18
LED
Dokładne ustawienie czasu
Ustawienie funkcji
t
Funkcja: e U
S
15-18
LED
15
16
t
18
Zestyki wyjściowe
Uwagi
1) Zestyki wyjściowe CRM-93H nie pozwalają łączyć różych faz, tzn. napięcia >250 V.
2) Podczas montażu modułu CRM-93H w szafach rozdzielczych ze stali potrzebne jest utrzymanie min. 3 mm odległości pomiędzy śrubkami zacisków 35-36-38 i 25-26-28.
17
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards