Automat nadzorowania poziomu cieczy HRH-5

advertisement
Automat nadzorowania poziomu cieczy HRH-5
• służy do nadzorowania poziomu cieczy w studniach, szybach, cysternach, zbiornikach ...
• w ramach jednego urządzenia można wybrać konfigurację:
- prosty łącznik poziomu cieczy do nadzoru jednego poziomu (złączeniem zacisków H i D)
- prosty łącznik poziomu cieczy do nadzoru dwu poziomów
• monostabilny nadzoruje jeden poziom, bistabilny dwa poziomy cieczy (łączy przy jednym oraz wyłącza przy drugim
poziomie)
• możliwość dokonania wyboru funkcji wpompowania lub wypompowania
• ustawialne opóźnienie czasowe wyjścia (0.5 - 10 s)
• czułość ustawian potencjometrem (5 - 100 kΩ)
• czestotliwość pomiaru 10 Hz zapobiega polaryzacji cieczy i zwiększonej oksydacji sond pomiarowych
• galwaniczne oddzielone zasilanie uniwersalne UNI 24-240V AC/DC
• styk wyjściowy 1x przełączny 8 A / 250 V AC1
EAN kod
HRH-5: 8595188136396
• w wykonaniu 1-MODUŁOWYM, mocowanie na szynę DIN
Parametry techniczne
HRH-5
Ilość funkcji:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Obwód pomiaru
Czułość (rezyst. wej.):
Napięcie na elektrodach:
Prąd poprzez sondy:
Czas odpowiedzi:
Maks. pojemność kabla sondy:
Czasowa zwłoka (t):
Czasowa zwłoka po wł. (t1):
Dokładność
Dokładność ustawienia (mech.):
Wyjście
Ilość styków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Napięcie łączeniowe:
Min. moc łączeniowa DC:
Trwałość mechaniczna (AC1):
Trwałość łączeniowa:
Inne dane
Temperatura robocza:
Temperatura magazynowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja robocza:
Mocowanie:
Klasa szczelności:
Kategowia przepięć:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój podł. przewodów (mm2):
Wymiary:
Waga:
Normy:
Zalecane sondy dla pomiaru:
2
A1 - A2
24.. 240 V AC/ DC (AC 50 - 60 Hz)
maks. 2 VA
-15 %; +10 %
ustawialna w zakresie 5 kΩ -100 kΩ
maks. AC 3.5 V
AC <0.1 mA
maks. 400 ms
800 nF (czułość 5kΩ), 100 nF (czułość 100 kΩ)
ustawialna, 0.5 -10 sec
1.5 sec
±5%
1x przełączny (AgNi )
8 A / AC1
2500 VA , 240 W
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
1x107
1x105
Zaciski napięcia zasilania
Zaciski dla podłączenia sond H,D
Sygnalizacja napięcia zasilania
Sygnalizacja wyjśćia
Ustawienie czułości sondy
Wybór funkcji
Ustawienie
opóźnienia wyjścia
Zacisk dla podł. sondy C
Styki wyjściowe
Podłączenie
Nadzorowanie dwóch
poziomów cieczy
Nadzorowanie jednego
poziomu cieczy
Un
A1
16
18
C
D
H
A2
15
Un
A1
A2
A1
A2
H
D
H
D
16
C
15
18
max
max
-20.. +55 °C
-30.. +70 °C
3.75 kV (zasilanie - sonda)
dowolna
szyna DIN EN 60715
IP 40 od strony płytki czołowej / IP 10 zaciski
II.
2
maks.1x 4, maks.2x2.5/ z gilzą maks. 1x2.5, 2x1.5
90 x 17.6 x 64 mm
72 g
EN 60255-6, EN 61010-1
patrz na str. 102
Symbol
98
Opis aparatu
min
Zbiornik z nadzorowaną
cieczą
16
C
15
18
Zbiornik z nadzorowaną
cieczą
Funkcje
Funkcja wpompowania
Funkcja wypompowania
Un
maks
poziom
min
15-18
czerwona
LED
Un
maks
poziom
min
t
t
15-18
t
t
czerwona
LED
Automat przeznaczony jest do nadzorowania wysokości poziomu czieczy z możliwością wyboru funkcji: wpompowania
lub wypompowania (PUMP UP lub PUMP DOWN). Aby zapobiec polaryzacji oraz elektrolizie cieczy oraz niepożądanej
oksydacji sond pomiarowych do pomiaru użyto prądu zmiennego. Do pomiaru wykorzystane są 3 sondy pomiarowe: H
- górny poziom, D - dolny poziom i C - wspólna sonda. W przypadku zastosowania zbiornika z materiału przewodzącego
istnieje możliwość wykorzystania zbiornika jako sondę C. W razie potrzeby nadzorowanie tylko jednego poziomu
należy połączyć wejścia H oraz D i podłączyć je do jednej sondy - w takim przypadku czułość bedzie wynosiła połowę
wartości (2.5...50 kΩ). Sondę C można także złączyć z przewodem ochronnym przy zasilaniu (PE). Dla ograniczenia
niepożądanego załączania na podstawie różnych wpływów (zanieczyszczenie sond, wilgotność...) można ustawić
czułość urządzenia wg przewodnictwa nadzorowanej cieczy (w zależności od “rezystancji” cieczy) w zakresie 5 - 100 kΩ.
Dla ograniczenia wpływu niepożadanych załączeń styków wyjściowych zawirowaniem powierzchni cieczy w zbiorniku
można ustawić opóźnienie reakcji wyjścia na 0.5 -10 s.
Download