Przekaźnik kontroli napięcia w sieciach 3-fazowych HRN-54

advertisement
Przekaźnik kontroli napięcia w sieciach 3-fazowych HRN-54 /54N
PRZEKAŹNIKI
HRN-54
Parametry techniczne
HRN-54
Zaciski nadzorcze:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania i nadzorowane Un:
L1, L2, L3
L1, L2, L3
3x400 V
Próg Umax:
Próg Umin:
Pobór mocy:
Histereza:
Maks. obciążenie trwałe:
Obciążenie maksymalne:<1ms:
Zwoka czasowa T1:
Zwoka czasowa T2:
Wyjście:
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Inne dane:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przewodów
przyłączeniowych mm2:
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
HRN-54N
L1, L2, L3, N
L1, N
3x400 V/230 V
!
służy do kontroli napięcia, kolejności i zaniku fazy, ochrony aparatów i urządzeń
!
monitoruje nepięcie w sieci 3-fazowej
!
możliwość ustawienia górnego i dolnego progu napięcia, przy którym rozłączy styk przekaźnika
!
ustawialna zwłoka czasowa eliminuje krótkotrwałe maksyma i zaniki zasilania
!
zasilanie z nadzorowanego napięcia
!
stan błędu sygnalizowany jest czerwoną diodą LED i następuje rozłączenie styku przekaźnika
!
zestyk wyjściowy 1x przełączny 8 A / 250 V AC1
!
przekaźnik nadzoruje kolejność faz
!
!
jeżeli napięcie zasilania spadnie poniżej 60 % Un (UOFF dolny próg) dojdzie do natychmiastowego rozłączenia
styków przekaźnika bez zastosowania zwłoki czasowej
HRN-54 - zasilanie ze wszystkich faz tzn. że praca przekaźnika nie zmieni się przy zaniku jednej z faz
!
HRN-54N - zasilanie L1-N, tzn. że przekaźnik nadzoruje przewód zerowy
!
wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
Symbol
Schemat podłączenia
HRN-54
HRN-54
L1
3~
16
HRN-54N
18
U
105 - 125 % Un
L1
75 % Un
maks. 2 VA
5%
L2
15
L2
L3
HRN-54N
AC 3x265 V
AC 3x288 V
AC 3x460 V
AC 3x500 V
L3
maks. 500 ms
ustawialna 0.1-10 s
L1 N
.
18
16
U
15
L3
18
15
15
18
Funkcje
HRN-54
HRN-54N
Umax
Umin
UOFF
L1
Umax
500 mW
Umin
czerwona dioda LED
1x107
Umax
1x105
Umin
UOFF
UOFF
L2
L3
-20.. +55 0C
-30.. +70 0C
4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
Szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czołowego
III.
2
maks. 2x2.5, maks. 1x4
z tulejką maks. 1x2.5, maks. 2x1.5
90x17.6x64 mm, szczegółowe na viz.str. 157-159
69 g
67g
EN 60255-6,
EN 61010-1
15-18
zielona LED
czerwona
Opis aparatu
HRN-54N
L1
N
L2
Zaciski napięcia zasilania/nadzorowanego
Zaciski napięcia zasilania/nadzorowanego
Sygnalizacja napięcia zasilania
L3
Sygnalizacja
Ustawienie Umax
Ustawienie T2
Opis funkcji
W sieci 3-fazowej monitoruje napięcia fazowe. Ustawialne są dwa niezależne
progi napięć, Umin/Umax. W przypadku normalnego stanu, kiedy napięcie jest
w zakresie progów, styki przekaźnika są zwarte i czerwona dioda LED nie świeci.
Przy przekroczeniu lub spadku napięcia rozłączy styki przekaźnika i czerwona
dioda LED świeci (LED sygnalizuje stan błędu - przy odliczaniu zwłoki czasowej
miga). Jeżeli napięcie zasilania spadnie poniżej 60 % Un (UOFF dolny próg) dojdzie
do natychmiastowego rozłączenia styków bez zastosowania zwłoki czasowej
a stan błędu zostanie zasygnalizowany czerwoną diodą LED. W stanie błędu
odlicznie czasu zostaje natychmiastowo ukonczone.
92
N
L3
16
3~
L2
1x przełączny (AgNi)
8 A / AC1
2500 VA / AC1, 240 W / DC
10 A
250 V AC1 / 24 V DC
16
L1
L2
Ustawienie Umin
16
15
18
Zestyki wyjściowe
Download