Przekaźnik nadzorczy do kontroli napięcia HRN-41, HRN-42

advertisement
Przekaźnik nadzorczy do kontroli napięcia HRN-41, HRN-42
! przekaźnik do nadzorowania jednofazowych napięć DC i AC w 3 zakresach
! nadzoruje 2 niezależne progi napięcia (Umin / Umax)
! dwie wersje,
“PAMIĘĆ” - do powrotu ze stanu błędu do normalnego stanu pracy trzeba nacisnąć “RESET” na panelu
przednim aparatu
! funkcja drugiego przekaźnika (niezależna/ zależna)
! nastawialne opóźnienie dla eliminacji krótkotrwałych zaników i maksymów dla każdego poziomu
! galwanicznie oddzielone zasilanie od wejść do pomiaru (w porównianiu do wersji HRN-3)
! zestyk wyjściowy 1x przełączny 16 A / 250 V AC1 oddzielny dla każdego nadzorowanego progu
! wykonanie 3-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
Parametry techniczne
Zasilanie
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania:
Pobór mocy:
Tolerancja napięcia zasilania:
Pomiar:
Zakresy pomiaru:
Mierzone zaciski:
Rezystancja wejścia:
Maks. trwałe napięcie:
Obciążenie maksymalne <1ms:
Opóźnienie czasowe dla Umax:
Opóźnienie czasowe dla Umin:
Dokładność:
Dokładność ustawień (mech.):
Dokładność powtórzeń:
Zależność na temperaturze:
Tolerancja wartości progów:
Histereza (ze stanu błędu do normalnego):
Wyjście:
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Inne dane:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przew. przyłączeniowych (mm2):
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
HRN-41
HRN-42
Opis aparatu
Mierzenie napięcia AC lub DC
A1 - A2
AC 230 V, AC 400 V lub AC/DC 24 V (AC 50-60Hz)
maks. 4.5 VA
-15 %; +10 %
Sygnalizacja napięcia
zasilania
Wybór funkcji PAMIĘĆ
Funkcja 2 przekaźnika
(1-równolegle, 2-niezależnie)
Nastawianie górnego
poziomu - Umax
Histereza przejścia ze stanu błędnego do
normalnego
t1 - czasowe przedłużenie dla Umax
Sygnalizacja Umax
10 - 50 V (AC 50Hz) 32 - 160 V (AC 50Hz) 100 - 500 V (AC 50Hz)
C - B3
C - B2
C - B1
1.1 MΩ
360 kΩ
110 kΩ
600 V
300 V
100 V
1 kVV
700 V
250 V
nastawialne, 0 -10 s
nastawialne, 0 -10 s
5%
<1 %
< 0.1 % / °C
5%
ustawialna 5 % lub 10 %
2x przełączny (AgNi)
16 A / AC1
4000 VA / AC1, 384 W / DC
30 A / < 3 s
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
żółta dioda LED
3x107
0.7x105
-20.. +55 °C
-30.. +70 °C
4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
Szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czołowego / IP 20 zaciski
III.
2
maks.1x 2.5, maks.2x1.5/ z gilzą maks. 1x1.5
90 x 52 x 65 mm
239 g
EN 60255-6, EN 61010-1
Sygnalizacja wyjścia
t2 - czasowe przedłużenie dla Umin
Sygnalizacja Umin
Nastawianie dolnego poziomu - Umin
Symbol
Schemat podłączenia
Uin100-500
32-160
Un
10-50
A1
C
B1
B2
B3
16
18 26
28
A1 A2 C
~~
A2
15
B1 B2 B3
25
16 15 18 28 25 26
Funkcje
Un
Umax
Uin
Umin
Histereza
Histereza
Histereza
15-18
25-28
15-18
25-28
RESET
LED > U
LED < U
LED
PAMIĘĆ-ON (DIP2)
Przekaźnik produkowany jest w dwóch wariantach - wg sposobu ustawienia i nadzorowania progów napięć.
HRN-41 funkcja histereza, tzn. że ustawia się w procentach górny próg (Umax) i dolny próg (Umin). Zmiana
górnego prógu zmienia także próg dolny.
HRN-42 ma funkcję “OKNO”, tzn. że ustawia się procentowo zakres górnego (Umax) i dolnego (Umin) progu oddzielnie, znamionowego nadzorowanego zakresu. Oba rodzaje przekaźników mają do wyboru
fukcję PAMIĘĆ, która przy przejściu przekaźnika do stanu błędu zostawia styki przekaźnika przełączone aż do naciśnięcia przycisku RESET. Przełącznikiem nr 3 można ustawić funkcję zależnego załączania
wyjściowych przekaźników przy przekroczeniu któregokolwiek progu napięcia lub niezależnego załączania przekaźników dla każdego progu oddzielnie. Przełącznikiem nr 4 ustawiamy histerezę, przy
przejściu ze stanu błędu do stanu normalnego.
Przekaźnik ma ochronę przeciw zmianie biegunowości napięcia DC lub przeciw niepoprawnemu ustawieniu napięcia AC-DC (ten błąd sygnalizowany jest miganiem diod LED <U i LED >U).
PRZEKAŹNIKI NADZORCZE
! funkcja
HRN-41: funkcja “HISTEREZA” i HRN-42: funkcja “OKNO”
Download