4/8 Dane do zamówienia Przekaźniki pomiarowe i kontrolne

advertisement
4/8
Dane do zamówienia
Przekaźniki pomiarowe i kontrolne
EMR4...
Przekaźniki elektroniczne
Opis
Przekaźniki pomiarowe prądowe jednofazowe EMR4-I...
• Histereza zadziałania nastawiana
od 3 – 30 %
• Opóźnienie zadziałania 0.1 – 30 s
• Kontrola granicy górnej lub dolnej
• Możliwe rozszerzenie zakresu
pomiarowego za pomocą
przekładników prądowych
Opis
Przekaźniki kontroli kolejności faz EMR4-F...
• Kontrola kolejności faz i zaniku fazy
w sieci trójfazowej (< 0.6 x Ue)
• Napięcie zasilające = napięcie
mierzone
Przekaźniki kontroli asymetrii faz EMR4-A...
• Kontrola asymetrii faz w sieci
trójfazowej
• Rozpoznanie zaniku fazy, także przy
95% napięciu wstecznym silnika
• Opóźnienie zadziałania 0.5 s
• Nastawiany próg zadziałania przy
wystąpieniu asymetrii od 5 – 15 %
• Rozpoznanie kolejności faz
• Napięcie zasilające = napięcie
mierzone
Opis
Przekaźniki kontroli poziomu EMR4-N...
• Kontrola poziomu cieczy przewodzących
• Kontrola stosunku składników mieszanki cieczy przewodzących
• Przełączane zabezpieczenie przed
suchobiegiem lub przed przelaniem
• Kontrola poziomu cieczy przewodzących
• Kontrola stosunku składników mieszanki cieczy przewodzących
• Wybierane opóźnienie zadziałania lub
odpadania od 0.5 – 10 s
Moeller HPL0211-2007/2008
Zakres
mierzonego
prądu
Ih/I=
A
3 – 30 mA
10 – 100 mA
0.1 – 1 A
0.3 – 1.5 A
1–5A
3 – 15 A
0.3 – 1.5 A
1–5A
3 – 15 A
Symbol graficzny
B1 B2 B3
15
25
http://catalog.moeller.net
Napięcie
zasilające
Typ
Nr zam.
Opak.
24 – 240 V AC/DC
EMR4-I1-1-A
106942
1 szt.
24 – 240 V AC/DC
EMR4-I15-1-A
106943
1 szt.
220 – 240 V AC
EMR4-I15-1-B
106944
1 szt.
Napięcie
zasilające
Typ
Nr zam.
Opak.
200 – 500 V AC
EMR4-F500-2
221784
1 szt.
380 – 415 V 50 Hz
EMR4-A400-1
221788
1 szt.
160 – 300 V
50 Hz
300 – 500 V
50 Hz
EMR4-A300-1-C
290180
EMR4-A500-1-D
290181
C
A1
A2 16 18 26 28
Kontrolowane
napięcie
Symbol graficzny
200 – 500 V
AC
L1 L2 L3
1115
2125
1216 1418 2226 2428
380 – 415 V
50 Hz
L1 L2 L3
160 – 300 V
50 Hz
300 – 500 V
50 Hz
L1 L2 L3
Czułość
progowa
O
Symbol graficzny
Napięcie
zasilające
Typ
Nr zam.
Opak.
5 kO –
100 kO
C MAX MIN
220 – 240 V AC
EMR4-N100-1-B
221789
1 szt.
220 – 240 V AC
EMR4-N500-2-B
221790
EMR4-N500-2-A
221791
15
16 18
25
16 18 26 28
A1
250 O – 500
kO
250 O – 500
kO
15
15
A2 16 18
C MAX MIN
15
25
24 – 240 V AC/DC
A1
A2 16 18 26 28
Dane do zamówienia
Przekaźniki pomiarowe i kontrolne
Kontrolowane Wartości progowe
napięcie
Przekaźniki kontroli zasilania 3-faz. EMR4-(A)W...
jednofunkcyjny
• Kontrola napięcia 300 – 500 V
50/60 Hz
3-fazowego
– kolejność faz
– zanik fazy
– wzrost napięcia
– spadek napięcia
– asymetria
2…15 %
• Opóźnienie
160 – 300 V
zadziałania
50/60 Hz
lub odpadania
300 – 500 V
0.1...10 s
50/60 Hz
380 V
50/60 Hz
• Kontrola napięcia
3-fazowego
– kolejność faz
– zanik fazy
– wzrost napięcia
– spadek napięcia
– asymetria
2…15 %
• Opóźnienie zadziałania lub odpadania 0.1...10 s
• Zasilanie
z obwodu
pomiarowego
• EMR4-AWN...
z kontrolą
przewodu
neutralnego
Umin 350 – 430 V AC
Umax 500 – 580 V AC
Symbol graficzny
L1 L2 L3
A1
15
25
Napięcie
zasilające
Typ
Nr zam.
Opak.
300 – 500 V
AC
EMR4-W580-2-D
221787
1 szt.
160 – 300 V
50/60 Hz
300 – 500 V
50/60 Hz
380 V
50/60 Hz
EMR4-W300-1-C
290182
EMR4-W500-1-D
290183
EMR4-W380-1
290184
400 V
50/60 Hz
EMR4-W400-1
290185
160 – 300 V
50/60 Hz
300 – 500 V
50/60 Hz
EMR4-AW300-1-C
290243
EMR4-AW500-1-D
290244
90 – 170 V
50/60 Hz
180 – 280 V
50/60 Hz
EMR4-AWN170-1-E
290245
EMR4-AWN280-1-F
290246
A2 16 18 26 28
L1 L2 L3
160 – 300 V
50/60 Hz
300 – 500 V
50/60 Hz
Umin 160 – 220 V AC
Umax 220 – 300 V AC
Umin 300 – 380 V AC
Umax 420 – 500 V AC
Umin 342 V AC,
na stałe
Umax 418 V AC,
na stałe
Umin 360 V AC,
na stałe
Umax 440 V AC,
na stałe
Umin. 160 – 220 V AC
Umax. 220 – 300 V AC
Umin. 300 – 380 V AC
Umax. 420 – 500 V AC
90 – 170 V
50/60 Hz
180 – 280 V
50/60 Hz
Umin. 90 – 120 V AC
Umax. 120 – 170 V AC
Umin. 180 – 220 V AC
Umax. 240 – 280 V AC
L1 L2 L3
400 V
50/60 Hz
wielofunkcyjny
EMR4...
Moeller HPL0211-2007/2008
15
25
16 18 26 28
L1 L2 L3
15
25
16 18 26 28
N
15
25
16 18 26 28
1 szt.
Przekaźniki elektroniczne
http://catalog.moeller.net
4/9
4/10
Dane do zamówienia
Przekaźniki pomiarowe i kontrolne, wyposażenie dodatkowe
EMR4...
Przekaźniki elektroniczne
Opis
Przekaźniki kontroli izolacji EMR4-R...
• Kontrola rezystancji izolacji
w nieuziemionych sieciach napięcia stałego
• Przełącznik pracy: zasada prądu roboczego zasada prądu spoczynkowego
• Funkcje TEST i RESET
• Sygnalizacja stanu pracy diodami LED
• Kontrola rezystancji izolacji między
nieuziemioną siecią prądu przemiennego
a przewodem ochronnym
• Zapamiętywanie wyzwoleń przekaźnika
• Kontrola izolacji w 1- i 3-fazowych sieciach
napięcia przemiennego
• Przycisk kontrolny do testu oraz obsługa
zdalna
• Sygnalizacja stanu pracy diodami LED
zgodnie z VDE 0413 / cz. 2
Moeller HPL0211-2007/2008
Zakres
rezystancji
izolacji
O
10 – 110 kO
Symbol graficzny
L+ L–
15
R<
1 – 110 kO
A1
A2 16 18
L
15
R<
A1
http://catalog.moeller.net
Napięcie
zasilające
Typ
Nr zam.
Opak.
24 – 240 V
AC/DC
EMR4-RDC-1-A
221792
1 szt.
24 – 240 V
AC/DC
EMR4-RAC-1-A
221793
A2 16 18
Szerokość
mm
Typ
Nr zam.
Opak.
22.5
EMR4-PH22
221795
1 szt.
45
EMR4-PH45
221794
Stosowane do
Typ
Nr zam.
Opak.
DILET...ETR4-70
M22-R10K
229491
M22S-R10K
232233
1 szt.
CS-TE
095853
10 szt.
Plombowane pokrywy panelu czołowego EMR4-PH...
Potencjometr zewnętrzny IP66
10 kO; max 0,5 W
DILET...ETR4-70
1 szt.
Łącznik ze śrubami
Do mocowania śrubami
EWDILETS4-VS3ETR4
Download