Skrzynka tarasowa

advertisement
Realizacja (wraz z ceną materiałów ogrodniczych i innych, transportem materiałów ogrodniczych i innych, zebraniem, wywozem i
kosztem utylizacji zanieczyszczeń oraz uwzględnieniem pracy sprzętu)
l.p.
1
1
Rodzaj i zakres prac
2
przygotowanie kwietnika do obsadzenia wraz z
sadzeniem kwiatów oraz montaż skrzynki
Jedno
stka
3
Szt.
Cena
jednostk
owa
netto
4
Zakłada
na ilość
sztuki (1szt)
5
1
6
450
Wartość
robót
netto
VAT
(%)
Wartość
robót
(zł)
4x5x6=7
8
9
Skrzynka tarasowa (cm) 80 x 34,4 x 32 montowana będzie za pomocą uchwytów do poręczy (mosty oraz barierki przyuliczne). Skrzynkę oraz
uchwyt dostarcza Zamawiający
W każdej skrzynce ziemia kwiatowa (zielistka 1 szt.; begonia DRAGON lub królewska 1 szt.; bakopa lub kocanka 1 szt. ; pelargonia 1 szt.
Przygotowanie kwietnika:
przy uwzględnieniu następujących czynności:
-uzupełnienie skrzynki warstwą ziemi urodzajnej (należy skalkulować zakup i dowóz kompostu)
-ręczny wysiew nawozów mineralnych wieloskładnikowych (należy skalkulować zakup nawozów)
-uporządkowanie miejsca pracy
Sadzenie roślin ozdobnych – kwiaty–
przy uwzględnieniu następujących czynności:
-rozmieszczenie roślin w odpowiednich odległościach
- rozsypanie hydrożelu w ilościach optymalnych i zalecanych przez producenta
-posadzenie roślin zgodnie ze sztuką ogrodniczą
-po posadzeniu – dokładne i ostrożne podlanie roślin drobnokroplistym strumieniem
uważając, aby nie spowodować „wypłukania roślin”
- wyrównanie gleby pomiędzy roślinami
-uporządkowanie miejsca pracy
Wykonawca udziela miesięcznej gwarancji na posadzone rośliny (poza aktami
wandalizmu i klęskami żywiołowymi)
Download