Rachunek kosztów dzia*a* w logisty

advertisement
Rachunek
kosztów działań w logistyce
ce
Porównanie ABC i TDABC
Koszty działu dystrybucji w firmie wytwarzającej pralki w ubiegłym roku wyniosły 3 560 000zł. W
dziale rejestrowany i monitorowany jest czas poświecony przez pracowników na poszczególne
czynności. Informacje na ten temat zbierane są na podstawie zapisów dotyczących czasu pracy
dokonywanych przez pracowników działu. Liczba działań rozkładały się następująco:
Na podstawie danych z tabeli wyznacz procentowy udział czasu jaki zajmują w stosunku do
całokształtu działalności.
W dziale zatrudnionych jest 28 pracowników. Nominalny czas pracy pracownika działu wynosi 40
godzin tygodniowo, przy czym rzeczywisty czas prac, uwzględniając m.in. przerwy w pracy oszcowano
na 85% czasu nominalnego. W kwartale jest 13 tygodni.
Oszacowano również przeciętny czas poświęcny przez pracowników działu sprzedaży na realizację
działań:

45 minut na obsługę zamówienia,
Rachunek
kosztów działań w logistyce
ce




240 minut na obsługę reklamacji,
160 minut na sprawdzenie wiarygodności,
90 minut na kompletowanie wysyłki do klienta,
120 minut na organizację wysyłki do klienta.
Koszty wytworzenia poszczególnych produktów skalkulowane w oparciu o analizę kosztów
bezpośrednich w wydziałach produkcyjnych wyniosły:



WX 110 – 710 zł/szt,
WX 120 – 830 zł/szt,
WX 200 – 920 zł/szt,
Z kolei koszty transportu do poszczególnych odbiorców kształtują się następująco:




Euro AGD 32,60 zł/szt
AGD Market 30,80 zł/szt
AGD Avans 34,40 zł/szt
Pozostałe 38,90 zł/szt
Wykonaj dla poszczególnych działań:
 Kalkulację kosztów działań opartą na czasie (Time-Based ABC),
 Kalkulację kosztów niewykorzystanych zasobów.
Download