Przekaźnik kontroli napięcia w sieciach 3-fazowych HRN

advertisement
PRZEKAŹNIKI
Przekaźnik kontroli napięcia w sieciach 3-fazowych HRN-54 /54N
Parametry techniczne
Zaciski nadzorcze:
Zaciski zasilania:
Napięcie zasilania i nadzorowane Un:
Próg Umax:
Próg Umin:
Pobór mocy:
Histereza:
Maks. obciążenie trwałe:
Obciążenie maksymalne:<1ms:
Zwoka czasowa T1:
Zwoka czasowa T2:
Wyjście:
Ilość zestyków:
Prąd znamionowy:
Moc łączeniowa:
Prąd szczytowy:
Łączone napięcie:
Min. moc łączeniowa DC:
Sygnalizacja wyjścia:
Trwałość mechaniczna:
Trwałość łączeniowa (AC1):
Inne dane:
Temperatura pracy:
Temperatura składowania:
Napięcie udarowe:
Pozycja pracy:
Mocowanie:
Stopień ochrony obudowy:
Kategoria przepięciowa:
Stopień zanieczyszczenia:
Przekrój przewodów
przyłączeniowych mm2:
Wymiary:
Waga:
Zgodność z normami:
HRN-54
!
służy do kontroli napięcia, kolejności i zaniku fazy, ochrony aparatów i urządzeń
!
monitoruje napięcie w sieci 3-fazowej
!
możliwość ustawienia górnego i dolnego progu napięcia, przy którym rozłączy styk przekaźnika
!
ustawialna zwłoka czasowa eliminuje krótkotrwałe maksyma i zaniki zasilania
!
zasilanie z nadzorowanego napięcia
!
stan błędu sygnalizowany jest czerwoną diodą LED i następuje rozłączenie styku przekaźnika
!
zestyk wyjściowy 1x przełączny 8 A / 250 V AC1
!
przekaźnik nadzoruje kolejność faz
!
jeżeli napięcie zasilania spadnie poniżej 60 % Un (UOFF dolny próg) dojdzie do natychmiastowego rozłączenia
!
styków przekaźnika bez zastosowania zwłoki czasowej
!
HRN-54 - zasilanie ze wszystkich faz tzn. że praca przekaźnika nie zmieni się przy zaniku jednej z faz
!
HRN-54N - zasilanie L1-N, tzn. że przekaźnik nadzoruje przewód zerowy
!
wykonanie 1-MODUŁOWE, mocowanie na szynę DIN
HRN-54N
L1, L2, L3,N
L1, N
3x400V/230V / 50 Hz
105-125 % Un
75-95 % Un
maks. 2 VA
5%
AC 3x460 V
AC 3x265 V
AC 3x500 V
AC 3x288 V
maks. 500 ms
ustawialna 0.1-10 s
Opis aparatu
L1, L2, L3
L1, L2, L3
3x400 V / 50 Hz
1x przełączny (AgNi)
8 A / AC1
2500 VA / AC1, 240 W / DC
10 A
250 V AC1 / 24 V DC
500 mW
červená LED
1x107
1x105
Zaciski napięcia zasilania/nadzorowanego
L1
L2
L3
Sygnalizacja napięcia
zasilania
Sygnalizacja
Ustawienie Umax
Ustawienie T2
Ustawienie Umin
16
15
18
Zestyki wyjściowe
Symbol
Schemat podłączenia
HRN-54
HRN-54
16
L1
-20.. +55 °C
-30.. +70 °C
4 kV (zasilanie - wyjście)
dowolna
Szyna DIN EN 60715
IP 40 ze strony panelu czołowego / IP 10 zaciski
III.
2
maks. 2x2.5, maks. 1x4
z tulejką maks. 1x2.5, maks. 2x1.5
90 x 17.6 x 64 mm
69 g
67 g
EN 60255-6, EN 61010-1
N
3~
HRN-54N
18
U
L2
L3
15
L1
HRN-54N
L2
16
L1 N
3~
L3
W sieci 3-fazowej monitoruje napięcia fazowe. Ustawialne są dwa niezależne progi napięć,
Umin/Umax. W przypadku normalnego stanu, kiedy napięcie jest w zakresie progów, styki
przekaźnika są zwarte i czerwona dioda LED nie świeci. Przy przekroczeniu lub spadku
napięcia rozłączy styki przekaźnika i czerwona dioda LED świeci (LED sygnalizuje stan błędu
- przy odliczaniu zwłoki czasowej miga). Jeżeli napięcie zasilania spadnie poniżej 60 % Un
(UOFF dolny próg) dojdzie do natychmiastowego rozłączenia styków bez zastosowania
zwłoki czasowej a stan błędu zostanie zasygnalizowany czerwoną diodą LED. W stanie błędu
odlicznie czasu zostaje natychmiastowo ukonczone.
N
L3
18
U
16
16
L2
L3
15
15
15
18
Funkcje
Histereza
Opis funkcji
L1
L2
Umax
Umin
UOFF
L1
Umax
Umin
UOFF
L2
Umax
Umin
UOFF
L3
15-18
zielona LED
czerwona LED
Histereza
18
Download