Aparaty sterownicze i modułowe

advertisement
Aparaty sterownicze i modułowe
w Urządzenie ochrony sieci
w Schrack Info
• W przypadku awarii zasilania lub nieprawidłowości w sieci energetyczniej, prywatne elektrownie
muszą być natychmiast odłączone od zasilania, aby uniknąć niezamierzonej dostawy energii
do sieci elektroenergetycznej. Z jednej strony kontynuowanie zasilania do sieci może zagrozić
zespołom konserwacyjnym, z drugiej strony podłączone urządzenia mogą być narażone na
niedopuszczalne zmiany napięcia i / lub częstotliwości
URNA0345
Układ zasilania
Zaciski
Napięcie zasilające
Tolerancji napięcia zasilającego
Nominalny pobór
Nominalna częstotliwość
Tolerancja nominalnej częstotliwości
Czas trwania operacji
Czas przywrócenia
Znamionowe napięcie udarowe
Układ pomiarowy
Zaciski
Wejście pomiarowe
Wielkości mierzone
Wejścia cyfrowe
Zaciski
Typ styku
Zdolność łączeniowa
Obwód wyjściowy
Zaciski
Liczba i rodzaj styków
Materiał styków
Zdolność łączeniowa
Żywotność elektryczna (ilość cykli) (AC1-)
Żywotność mechaniczna (ilość cykli)
Kategoria przepięć
Znamionowe probiercze napięcie udarowe
Dokładność
Pomiar napięcia:
Dokładność podstawowa
Wpływ temperatury
Dokładność
Pomiar częstotliwości:
Dokładność podstawowa
Dokładność podstawowa
Dokładność
Informacje o izolacji
Napięcie znamionowe izolacji
Izolacja
Układ zasilania / obwód pomiarowy
Układ zasilania / obwód wyjściowy
Układ zasilania / wejścia cyfrowe
Obwód wyjściowy / obwód pomiarowy
Obwód wyjściowy / wejścia cyfrowe
• Możliwe konfiguracje: EN 50438, VDE V 0126-1-1, VDE-AR-N 4105, testowane zgodnie z VDE
V 0124-100, G59 / 3 LV, G59 / 3 MV, G83 / 2, C10-11 LV, C10-11 MV, TR3-certyfikowany
zgodnie z BDEW 2008, CEI 0-21 ÖVE/ÖNORM E 8001-4-712, EN 50438 (DK), OTWARTA
KONFIGURACJA
Strona
391
A1 (L lub +); A2 (N lub -)
DC: 24 V
AC: 110 - 230 V
DC: ± 10%
AC: ± 30%
max. 1,25 W / 4 VA, 230 V AC
50 / 60 Hz
48 - 63 Hz
100%
6 sekund +zestaw włączenia opóźnienia
4 kV
L1-L2-L3-N
3x 400 V AC
napięcie faza do fazy, napięcie faza do przewodu neutralnego
10 minutowe średnie napięcie, częstotliwość,
zmiany częstotliwości (RoCoF),
przesunięcie fazowe (PShift)
I1 i ┴ ; I2 i ┴ ; I3 i ┴ ; I4 odpowiednio I5 i ┴
bezpotencjałowe
24 V / 5 mA
11-12-14; 21-22-24; 31-32-34
3 styki przełączne
AgNi
5 A / 250 V AC
100 x 103
15 x 106
III
4 kV
< 0,5%, +25°C
< 0,01%/°C
10 mV
< 0,01 Hz +25°C
< 0,0002 Hz/°C
1 MHz
400 V
Bezpieczna izolacja
Bezpieczna izolacja
Bezpieczna izolacja
Izolacja podstawowa
izolacja podstawowa
Aparaty sterownicze i modułowe
w Urządzenie ochrony sieci
Warunki środowiskowe
Zakres temperatury pracy
Zakres temperatury przechowywania
Możliwość wyświetlania
Względna wilgotność powietrza
Stopień zanieczyszczenia
Waga
Strona
392
-25 do +55°C
-40 do +70°C
-15 do +55°C
5 do 95%
2
300g
Podłączenie elektryczne
Przekrój przyłączanych przewodów
Długość usuwanej izolacji
Parametry elektryczne:
Wyjścia przekaźnikowe / wejścia cyfrowe
Wejścia pomiarowe
Moment dokręcenia
Śruba
max. 2,5 mm2
max. 8 mm
max. 450 V/16 A
max. 750 V/16 A
max. 0,5 Nm
M3, wkrętak dla śrub szczelinowych 0,6 x 3,5mm
w URNA0345
w Elementy napędowe
L.p.
1
Oznakowanie
R1, R2, R3
Typ
LED (żółty)
2
ENT
Przycisk
3
ESC
Przycisk
4
5
6
7
+
PROG
Przycisk
Przycisk
Przycisk (może być uszczelniony)
Wyświetlacz LCD- 4x20 znaków
OPIS
Funkcja
Wyświetlacz stanu wyjścia przekaźnikowego
ENTER, potwierdzenie wejścia, wejście na
następny poziom
ESCAPE, odrzucenie wejścia, powrót na
poprzedni poziom
Ustawienie parametrów, zmiana ekranu
Ustawienie parametrów, zmiana ekranu
PROGRAM, programowanie
Wyświetlacz
DOSTĘPNOŚĆ
STORE
Urządzenie ochronny sieci przy zast. odnaw. żródeł energii
– produkt dostępny z Centrum Logistycznego w Warszawie
– produkt dostępny w SCHRACK STORE
NR KAT.
URNA0345
– produkt dostępny z Centrum Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
BRAK IKONKI – produkt na zamówienie (warunki realizacji wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
Download