Instalacja nowej wersji Javy

advertisement
Instalacja nowej wersji Javy
Styczeń 2009
Warunkiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu jest zainstalowanie najnowszej wersji Javy.:
• W tym celu naleŜy uruchomić Internet Explorer i wpisać adres: www.java.com
• Po otwarciu strony naleŜy wybrać przycisk
• Po otwarciu okna dialogowego naleŜy wybrać przycisk Zainstaluj rozpoczynający procedurę instalacji
• Następnie wybrać przycisk Accept
• Wybrać przycisk Next
Wymagania Systemu AudaNet v.9.0
Styczeń 2009
2
• W celu zakończenia instalacji wybrać przycisk Finish
Wymagania Systemu AudaNet v.9.0
Styczeń 2009
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Create flashcards