Doskonalenie nauczycieli

advertisement
DOSKONALENIE NAUCZYCIELI
Siła Aktywnej Małej Szkoły to między innymi kompetentni, zaangażowani
nauczyciele. Współpracujemy z osobami, które:







Umieją dostosowywać sposób przekazywania wiedzy, kształtowania
umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym
wieku aktywności dzieci;
umożliwiają dzieciom poznawanie świata w jego jedności i złożoności;
wspomagają ich samodzielność uczenia się;
inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć;
rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej nauki i
poszukiwać
nie boją się wyzwań
mają potrzebę stałego podnoszenia swoich umiejętności
Od września 2014 nasi nauczyciele w ramach pracy w Aktywnej Małej Szkole
uczestniczyli w następujących szkoleniach:
1. Praca metodą projektu edukacyjnego (64 godziny, wszyscy pracownicy)
2. Nowoczesna edukacja wczesnoszkolna (styczeń – marzec 2016, nauczyciele)
3. Rozwijanie inteligencji wielorakich u dziecka (styczeń – marzec 2016,
nauczyciele)
4. Kurs animatora zabaw i wycieczek (16 h, wszyscy pracownicy)
5. Ocenianie kształtujące (16 godzin, nauczyciele)
6. Praktyczna I pomoc w pracy z dziećmi (8 h, wszyscy pracownicy)
7. Program „Mistrzowie kodowania” – szkolenie nauczycieli (16 godzin,
nauczyciele)
Download