Prezentacja PGK na Dzień Geodety Europejskiego

advertisement
DZIEŃ GEODETY EUROPEJSKIEGO
Polska Geodezja Komercyjna
Krajowy Związek Pracodawców Firm
Geodezyjno-Kartograficznych
GEODEZYJNA IZBA GOSPODARCZA
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA
GEODEZJO !
Warszawa, marzec 2013
Kształcenie bezrobotnych geodetów
Warszawa, marzec 2013
Brak uproszczenia procedur przy
robotach ewidencyjnych –
przyśpieszenie inwestycji
Warszawa, marzec 2013
Niewykorzystanie finansowych
założeń ustawowych
 ewidencja budynków
BRAK BUDŻETU
 GESUT
 mapy numeryczne
Warszawa, marzec 2013
Scalenia tylko dla WBGiTR –
hasło Polskiej Geodezji
Warszawa, marzec 2013
Czy kontrola robót w PODGiK-ach
jest konieczna?
Warszawa, marzec 2013
Czy w Polsce jest kataster czy
będziemy go budować?
Warszawa, marzec 2013
Udział pracowników administracji
publicznej w przetargach publicznych –
czy jest to standard?
 Rozbudowa administracji
 Przejmowanie przez administrację publiczną zadań wykonawstwa
geodezyjnego – lekarstwo na bezrobocie
 Brak fachowości i odpowiedzialności wśród pracowników
administracji publicznej
Warszawa, marzec 2013
Czy muszą nadal być wydawane
decyzje administracyjne przy
podziałach nieruchomości?
Warszawa, marzec 2013
Niskie ceny w przetargach
- czy jest to wina wykonawców?
Warszawa, marzec 2013
Czy rozgraniczenia nieruchomości
w trybie administracyjnym mogą
zostać przekazane w całości
geodetom uprawnionym?
Warszawa, marzec 2013
Rozbicie branży - ARiMR, rolna,
kolejowa, wojskowa, GUGiK
Warszawa, marzec 2013
Czy samorząd zawodowy
poprawi sytuację w geodezji?
Warszawa, marzec 2013
Brak porozumienia wśród
organizacji geodezyjnych
Warszawa, marzec 2013
Czy warto opracować nowe
prawo geodezyjne?
Warszawa, marzec 2013
Bałagan z deregulacją
zawodów
Warszawa, marzec 2013
Jak urynkowić prace geodezyjne
pod inwestycje liniowe?
Warszawa, marzec 2013
Etyka zawodu - mitem
Warszawa, marzec 2013
Jak poprawić jakość w geodezji?
Warszawa, marzec 2013
Czy duże firmy geodezyjne są w
Polsce potrzebne?
Warszawa, marzec 2013
Jak zdobyć zdecydowanie
większe środki na geodezję ?
Warszawa, marzec 2013
Opłaty szczytem doskonałości
Warszawa, marzec 2013
DOKĄD ZMIERZASZ POLSKA
GEODEZJO !
Warszawa, marzec 2013
Download