Wiarygodne informacje

advertisement
Wiarygodne informacje – czy są dziś
w cenie?
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
Informacja o badaniu
Współczesne media aż „kipią” od informacji. W zalewie wiadomości z najróżniejszych źródeł coraz trudniej
odróżnić te wiarygodne od tych nierzetelnych. Na ile Polacy interesują się otaczającym ich światem? Skąd
czerpią o nim wiedzę? Czy cenią sobie dostęp do wiarygodnych informacji i czy byliby gotowi za niego
zapłacić? Odpowiedzi na powyższe pytania przedstawia poniższy raport.
Termin badania: 13-18 marca 2015 roku
Próba: ogólnopolska, reprezentatywna próba 1000 mieszkańców Polski w wieku 15
i więcej lat
„
Technika: wywiady bezpośrednie wspomagane komputerowo (CAPI)
Cytowanie, publiczne odtwarzanie, kopiowanie oraz wykorzystywanie w innej formie danych, informacji i opracowań zawartych
w tej publikacji jest dozwolone pod warunkiem podania źródła: TNS Polska.
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
2
Podsumowanie
Ponad połowa Polaków deklaruje, że interesuje się niemal wszystkim – zarówno
kulturą i rozrywką, polityką krajową, pracą i edukacją, gospodarką, sportem,
nauką i techniką, jak i polityką światową.
Najczęściej informacje na interesujące nas tematy czerpiemy z telewizyjnych
programów informacyjnych, a dopiero w drugiej kolejności z internetowych portali
informacyjnych lub z rozmów z rodziną, przyjaciółmi, znajomymi. Ludzie młodzi
częściej korzystają ze źródeł internetowych.
Dla zdecydowanej większości Polaków ważny jest dostęp do wiarygodnych
informacji, jednak tylko co piąty z nas byłby skłonny płacić za takie informacje.
Najczęściej przekazalibyśmy na ten cel nie więcej niż 5 zł.
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
3
Czy interesuje się Pan(i) informacjami dotyczącymi następujących
obszarów?
50%
Ponad połowa Polaków interesuje się:
kultura i rozrywka
13
polityka krajowa
11
50
31
8
praca i edukacja
12
49
32
7
35
7
34
8
37
7
gospodarka
sport
nauka i technika
polityka światowa
9
56
49
19
11
9
39
45
43
26
39
69%
5
kulturą i rozrywką
61% polityką krajową
61% pracą i edukacją
58% gospodarką
58% sportem
56% nauką i techniką
52% polityką światową
9
zdecydowanie tak
raczej tak
raczej nie
zdecydowanie nie
Mężczyźni częściej niż kobiety deklarują zainteresowanie
wszystkimi tematami wymienionymi powyżej prócz: kultury
i rozrywki oraz pracy i edukacji. Większe zainteresowanie
niemal wszystkimi tematami (prócz sportu) przejawiają osoby
z wyższym wykształceniem niż pozostali badani.
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
4
Skąd czerpie Pan(i) informacje na powyższe tematy?
telewizyjne programy
informacyjne
81
internetowe portale
informacyjne
33
rodzina, przyjaciele,
znajomi
23
radiowe programy
informacyjne
22
prasa codzienna
(wydania papierowe)
20
tygodniki (wydania
papierowe)
14
fora internetowe 11
serwisy
10
społecznościowe
blogi internetowe
5
żadne z powyższych
4
81%
telewizyjne
programy informacyjne
33%
internetowe
portale informacyjne
23%
rodzina, przyjaciele,
znajomi
Zdecydowana większość Polaków (81%)
czerpie informacje na interesujące ich
tematy – takie jak gospodarka, polityka
krajowa, sport czy nauka i technika –
przede wszystkim z telewizyjnych
programów informacyjnych. To źródło
informacji zdecydowanie dystansuje
pozostałe. Z kolejnego najpopularniejszego
– internetowych portali informacyjnych –
korzysta jedna trzecia Polaków (33%).
Rzadziej informacje uzyskujemy od
rodziny, przyjaciół oraz znajomych (23%),
czy z radia (22%) lub prasy codziennej –
w formie wydania papierowego (20%).
Internetowe portale informacyjne cieszą
się większą popularnością wśród osób
młodych (w wieku 15-39 lat) niż wśród
starszych (w wieku 40 i więcej lat). Dzieje
się tak z tego względu, że ludzie młodzi
częściej korzystają z Internetu. Internet
jest dla nich nie tylko podstawowym
źródłem informacji lub rozrywki, ale także
miejscem społecznej aktywności.
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
5
Czy posiadanie dostępu do wiarygodnych informacji jest dla
Pana(i) ważne czy też nieważne?
zdecydowanie ważne
raczej ważne
ani ważne, ani nieważne
raczej nieważne
zdecydowanie nieważne
22
15
35
Choć tyle osób deklaruje, że wiarygodne
informacje są dla nich ważne, to tylko część –
jedna piąta (19%) – byłaby gotowa płacić za
dostęp do nich. Przeważnie jednak nie więcej niż
5 zł (10%).
46
Czy był(a)by Pan(i) gotowy(a) płacić za dostęp do
wiarygodnych informacji?
tak, do 5 złotych miesięcznie
tak, od 6 do 10 złotych
miesięcznie
10
5
19%
tak, od 11 do 20 złotych
miesięcznie
3
tak, powyżej 20 złotych
miesięcznie
1
nie
Dla 81% Polaków dostęp do wiarygodnych
informacji jest ważny. Co więcej jest on tak
samo ważny dla większości Polaków bez względu
na płeć, wiek, wielkość miejsca zamieszkania,
czy region.
Na podstawie uzyskanych wyników można
powiedzieć, że wiarygodne informacje to
podstawa. To coś czego Polacy oczekują, ale też
uważają za standard, za który nie powinno się
płacić. W skrócie: chcemy mieć darmowy dostęp
do wiarygodnych informacji i uważamy, że
mamy do tego prawo.
81
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
6
Zapraszamy do kontaktu
Urszula Krassowska
Account Director
Zespół Badań Społecznych
[email protected]
22 598 97 11
TNS Polska | ul. Wspólna 56 00-687 Warszawa | 22 598 98 98 | www.tnsglobal.pl
Wiarygodne informacje - czy są dziś
w cenie?
© TNS Marzec 2015
K.031/15
7
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards