Aby zainstalować pełną wersję komercyjną PC-Marke

advertisement
UWAGA
Program dostarczony na płycie CD jest wersją DEMO ograniczoną czasowo!
Aby zainstalować pełną wersję komercyjną PC-Market Lite konieczne
jest zarejestrowanie licencji kluczem z numerem seryjnym dostarczanym
pocztą elektroniczną przez Insoft.
Jak dokonać serializacji bazy danych
1. Rozpakuj plik o nazwie przypominającej ABCD_RRRRMMDD.zip (gdzie ABCD to numer
seryjny otrzymanej licencji a pozostałe cyfry to RRRR-rok, MM-miesiac i DD-dzień końca
aktualizacji)
2. Otwórz program Konfiguracja baz danych znajdujący się w:
Menu Start
 Wszystkie programy
 PC-Market 7
3. Wybierz: Reinstalacja / Konfiguracja baz danych i naciśnij Dalej >
4. Zaznacz bazę pcmarket_lite i naciśnij przycisk Zarejestruj bazę
5. Kliknij przycisk z trzema kropkami […] i wskaż plik serial.enc, który rozpakowałeś w kroku 1.
Program odczyta dane z klucza wyświetlając pełny numer seryjny. Potwierdź operację
naciskając przycisk Zarejestruj
6. Instalator wyświetli parametry komercyjnej licencji. Aby potwierdzić naciśnij Dalej >
7. Poprawna serializacja zostanie potwierdzona komunikatem
8. Teraz można wyłączyć instalator przyciskiem Koniec.
Download