Aktualizacja baz danych programu i wirusów w ArcaVir 2011

advertisement
Aktualizacja baz danych programu i wirusów w ArcaVir 2011
1. Otwieramy główne okno programu (ppm na ikonie programu → Otwórz Arcavir)
2. Następnie przechodzimy w sekcję Aktualizacja
3. Otwieramy zakładkę Zaawansowane
4. Wybieramy Protokół: Zasób lokalny
4. Naciskamy przycisk Przeglądaj i wybieramy folder na płycie CD - Repozytorium
5. Przechodzimy na zakładkę Informacje ogólne i naciskamy przycisk Aktualizuj teraz
6. Gotowe
Download