Przeniesienie danych za pomocą plików M5B. Na początek musimy

advertisement
Przeniesienie danych za pomocą plików M5B.
Na początek musimy dodać nową bazę danych. Uruchamiamy instalator PC-Market 7.
Najlepiej w tym celu skorzystać z instalacyjnej płytki CD.
Pojawi się lista wyboru :
Wybieramy opcję Reinstalacja / konfiguracja bazy danych.
Musimy dodać nową bazę danych. Robimy to poprzez naciśnięcie klawisza „Dodaj”.
Program poprosi nas o wybranie bazy danych. Wybieramy „Zainstaluj jedną z baz z płyty
CD”, a następnie naciskamy klawisz „Wybierz bazę”.
Wybieramy „Baza_podstawowa_7_1” i zatwierdzamy ten wybór.
W tym momencie uaktywni się klawisz „Zainstaluj w ...”. Musimy oczywiście go nacisnąć.
Pojawi się możliwość wybrania katalogu, w którym chcemy zainstalować nową bazę danych.
Po wybraniu katalogu naciskamy klawisz „Dalej”.
Nadajemy bazie danych nazwę, która pozwoli nam łatwo identyfikować ją. W tej nazwie nie
można używać odstępów więc zamiast nich możemy użyć podkreślenia. I znowu naciskamy
klawisz „Dalej”.
Doszliśmy do rejestracji bazy danych. Ponieważ przenosimy dane z zarejestrowanej bazy na
numer seryjny, więc nowo dodaną bazę też serializujemy tym samym kluczem seryjnym.
Naciskamy klawisz „Szukaj klucza”. Standardowo klucz szukany jest na dyskietce.
Oczywiście można szukać klucza w dowolnej lokalizacji.
Po wybraniu klucza przechodzimy dalej do momentu aż pojawi się informacja, że baza
została prawidłowo zainstalowana.
Jeżeli pojawi się problem i baza nie zostanie prawidłowo zainstalowana to bazę należy usunąć
za pomoca instalatora i zacząć od nowa.
Po zainstalowaniu bazy zaczynamy wgrywanie. W tym celu uruchamiamy program
PCMBak.exe.
Na liście baz danych wybieramy odpowiednią bazę i uruchamiamy za pomocą klawiszy
„Alt+O” odzysk danych.
Za pomocą klawisza „Ins” szukamy pliku z archiwum i wybieramy go aż do pojawienia się na
liście. Na tej samej liście od razu widzimy kiedy była zrobiona archiwizacja bazy.
Po tym pozostaje nam nacisnąć klawisz „F2” i popijając kawę lub herbatę (wg upodobania)
poczekać na zakończenie operacji.
Download