PROGRAM PRZELEWY

advertisement
INSTRUKCJA OBSŁUGI
PROGRAMU
KP-ZUS
Autorem programu jest:
>PI< Zakład Informatyki
Spółka. z o.o.
ul. Obozowa 23
37-700 Przemyśl
tel. 0-16 6760200
http://www.pei.pl
e-mail: [email protected]
Informacje o programie
Program Kapitał początkowy pozwala na przygotowanie i wydruk kompletu dokumentów
wymaganych do naliczania Kapitału Początkowego, wszystkie dokumenty są zapamiętywane,
istnieje możliwość ich zmiany i ponownego wydruku.
Program jest przeznaczony dla działu odpowiedzialnego za przygotowanie formularzy Kp-1,
Rp-6, Rp-7 oraz odpowiednich załączników dla ZUS.
Wprowadziliśmy do sprzedaży dodatkowe moduły:
1. moduł obsługi wielu płatników
2. moduł prawny z aktualnymi przepisami, komentarzami i wyjaśnieniami.
Dane pracodawcy
Na pierwszej zakładce Indeks pracowników
Wypełniamy dane dotyczące pracodawcy – płatnika składek.
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć klawisz ZAPISZ DANE
Nowy pracownik, edycja danych
W celu wprowadzenia danych o pracowniku należy powołać nowy zapis klawisz
lub polecenie z menu Zadania | nowa pozycja


zostanie dodana pozycja NOWY.
następnie należy wypełnić poszczególne druki przełączając się za pomocą
zakładek.

danych nie wprowadza się na pierwszej zakładce INDEKS PRACOWNIKÓW
służy ona tylko do poszukiwań .
Na druku RP-7 można wpisać maksymalnie 20 letni okres zatrudnienia jeżeli okres jest
dłuższy można skorzystać z funkcji kopiowania
przeniesienie danych o pracowniku na nowy formularz.
,powoduje ona
Uwaga wszystkie daty w programie należy wprowadzać wg wzoru
rrrr.mm.dd np. 1974.09.14. Zapewni to prawidłowe sortowanie na
poszczególnych drukach.
Po naniesieniu danych wskazane jest użyć przycisk Zapisz dane, powodującego zapisanie
danych fizycznie na dysku (chroni to przed utratą danych spowodowanych nagłym
przerwaniem pracy np. w wyniku zawieszenia systemu lub zaniku napięcia).
Poszukiwanie pracownika.
Jeżeli chcemy przeglądnąć druki pracownika lub nanieść zmiany należy na pierwszej
zakładce ustawić się na żądanej pozycji.
Kliknięcie w tytuł tabeli powoduje wysortowanie wg nazwiska pracownika, numeru NIP lub
PESEL.
W celu ułatwienia poszukiwania pod tabelą w odpowiednie pole można wpisać nazwisko, nr
NIP lub PESEL osoby poszukiwanej.
Usuwanie pracownika
Należy ustawić się na wybranym pracowniku (druku) na drugiej zakładce i nacisnąć klawisz
lub klawisz [F8] usuwane są wszystkie dokumenty związane z
pracownikiem.
Import/eksport danych z programu
Zasady przygotowania plików tekstowych do importu danych
W programie możliwe jest
Wydruki
Wydruk obejmuje pozycje oznaczone.
Oznaczanie pozycji klawisz Ctrl+lewy klawisz myszy lub klawisz Shift+strzałka w górę lub
w dół.
Należy z menu Wydruki wybrać odpowiedni rodzaj wydruku np. polecenie Wydruk Rp-7.
Istnieje możliwość wydruku najpierw stron 1 dla oznaczonych pozycji, następnie stron 2.
W tym celu należy w ustawić w parametrach wydruku (menu Parametry) - wydruk masowy.
Download