dokumentacja oraz sposób wykonania bazy danych w programie

advertisement
DOKUMENTACJA ORAZ SPOSÓB
WYKONANIA BAZY DANYCH
W PROGRAMIE ACCESS
Wybrane dane statystyczne dotyczące
przestępczości w Polsce
Baza danych
Baza danych to zbiór danych zapisanych
w ściśle określony sposób w strukturach
odpowiadających założonemu modelowi danych.
W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program
komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia
i przetwarzania tych danych.
Bazy danych operują głównie na danych tekstowych
i liczbowych, lecz większość współczesnych baz
umożliwia przechowywanie danych binarnych
typu: grafika, muzyka itp.
Programy komputerowe, które służą do
przechowywania oraz modyfikacji danych,
są nazywane programami obsługi bazy
danych. Bazy można tworzyć na przykład
za pomocą aplikacji Access pakietu Office.
1.Budowa nowej bazy danych
2.Tworzenie tabeli
(wprowadzając dane)
3.Umieszczenie danych w tabeli
3.Tworzenie raportów służących do
prezentacji danych na wydruku
Korekta wyglądu strony do wydruku
Aby utworzyć raport do każdej tabeli
powtarzamy poprzednią czynność
Gotowa baza danych
Przygotowała:
Agata Rocka
Klasa: 3 gimnazjum
2008/2009
Dane wykorzystane w bazie danych pochodzą
z oficjalnej strony policji w Polsce
www.policja.pl
Download