ECDL - V Bazy danych Czas trwania: 16 godz. Koszt: 299 zł

advertisement
ECDL - V Bazy danych
Czas trwania: 16 godz.
Koszt: 299 zł
Szkolenie przygotowujące do egzaminu ECDL Core Moduł 5. Szkolenie przygotowujące
kandydata do pracy z bazą danych. Tematyka szkolenia porusza podstawowe pojęcia baz
danych, występujące relacje, sposoby tworzenia formularzy i raportów oraz eksport
danych z bazy do innych programów.
Program szkolenia:
1. Czym jest baza danych:
o Podstawowe pojęcia
o Struktura bazy danych
o Relacje
o Operacje
2. Obsługa aplikacji:
o Praca z przygotowaną bazą danych
o Ustawienia widoków
o Praca z obiektami bazy danych
3. Tabele:
o Tworzenie nowej tabeli
o Projektowanie tabeli
o Wprowadzanie rekordów do bazy
4. Pobieranie informacji z bazy danych:
o Podstawowe operacje
o Tworzenie kwerend
5. Formularze:
o Tworzenie i edycje
o Zastosowanie formularzy
o Modyfikacja interfejsu formularza
6. Wydruki:
o Tworzenie raportów
o Drukowanie
o Eksport danych
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards