Poprawiony proces:

advertisement
Poprawiony proces:
Baza danych zawiera wszystkie dane o wynikach.
Proces Łączenia łączy mnie z tą bazą a następnie przekazuje mi dane, następnie dane
wyświetlane są w postaci ogólnej, tam mamy wybór innych możliwości wyświetlenia danych,
przy wyborze danych np. dla sekretariatu dane te są pobierane oddzielnym źródłem z bazą
danych następnie są segregowane i przekazywane odpowiednio interesujące mnie dane i tak
też odbywa się przy wyborze raportów dla studenta i wykładowcy.
Download