Opracowanie powłoki bazy danych MySQL

advertisement
Praca dyplomowa inżynierska
Opracowanie powłoki bazy
danych MySQL
Autor: Wojciech Kręcichwost
Promotor: dr hab. inż. Leszek Borzemski, prof. PWSZ w Nysie
Nysa 2006
Cel pracy

Opracowanie interfejsu
programowania (tzw. powłoki)
wspomagającego proces tworzenia
aplikacji współpracujących z
serwerem bazy danych MySQL.

Stworzenie darmowego
oprogramowania.
Zakres pracy

Zaprojektowanie architektury oraz
stworzenie implementacji powłoki.

Opracowanie przykładowej
implementacji aplikacji
współpracującej z wybraną bazą
danych.
Wymagania systemowe

Obsługa serwera bazy danych

Zarządzanie danymi:
– przeglądanie
– modyfikowanie
– sortowanie
– wyszukiwanie

Mechanizm obsługi błędów
Komunikacja z bazą danych
Aplikacja
UseMySQL
Biblioteka
MySQL
Moduł UseMySQL
Typy danych
Klasa TUseMySQL
Typy danych
TUseMySQL
Reprezentacja danych
Metody
Typy danych
Typy wyszukiwania
Metody
Komunikaty i
obsługa błędów
Typy danych
Ustawienia
Statystyki
Informacje
Reprezentacja danych
Udostępnianie metod
Program
demonstracyjny
Cechy wykonanego narzędzia
Bardzo prosta obsługa
 Obsługa błędów
 Stabilność
 Rozbudowana funkcjonalność
 Elastyczna architektura
 Dostępność

Dziękuje za uwagę
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

Create flashcards