Instalacja szybka, instalacja krok po kroku Pobieranie

advertisement
Wsparcie techniczne - Instalacja szybka, instalacja krok po kroku
Pobieranie programu
Z działu "Pobierz" proszę pobrać najnowszą wersję serwera baz danych MySQL oraz programu
System SPA i zapisać je do dowolnego lokalnego katalogu.
Instalacja szybka:
W celu poprawnego funkcjonowania programu należy zainstalować serwer MySQL. Po
zakończeniu należy wgrać strukturę danych z pliku \Data\system_spa.sql do bazy MySQL'a.
Programem Konfigurator należy ustawić IP, nazwę bazy, nazwę użytkownika oraz hasło.
Pod Linux'em wystarczy utworzyć bazę poleceniem:
mysqladmin create system_spa,
a następnie wgrać plik struktur poleceniem:
mysql system_spa < system_spa.sql
Instalacja krok po kroku:
Instalacja serwera MySQL
Z działu "Pobierz" proszę pobrać najnowszą wersję serwera baz danych MySQL oraz zapisać ją do
dowolnego lokalnego katalogu.
Proszę zainstalować serwer MySQL na lokalnym komputerze.
Instalacja programu System SPA
Z działu "Pobierz" proszę pobrać najnowszą wersję programu System SPA.
Po zakończeniu instalacji uruchamiany jest konfigurator. W przypadku gdyby nie został on
uruchomiony automatycznie należy z menu "Start" wybrać podmenu "Programy" -> "System SPA"
i wybrać program o nazwie "Konfigurator".
Podstawowa konfiguracja będzie podobna, lub taka sama jak na zrzucie powyżej.
W tej chwili program jest skonfigurowany i gotowy do pracy.
Download