Zasady naboru na studia podyplomowe

advertisement
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
wraz
z Fundacją Kołobrzeg Polskie Centrum SPA
zapraszają
wszystkich chętnych nieposiadających dyplomu studiów wyższych
do uczestnictwa
w kursie/szkoleniu
Menedżer Turystyki Uzdrowiskowej,
SPA & Wellness
Specjalna oferta:
wrzesień 2011 – kwiecień 2012
Każde spotkanie w innym renomowanym
ośrodku SPA w Kołobrzegu
1
Współczesny rynek w Polsce wykazuje coraz większe zapotrzebowanie na usługi
turystyki uzdrowiskowej, w tym SPA & Wellness. Zachowania prozdrowotne skłaniają do
poszerzenia oferty usługowej wielu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego, hoteli, obiektów
odnowy biologicznej. Turystyka uzdrowiskowa stała się w Polsce dynamicznie
rozwijającym się obszarem, a turystyka SPA & Wellness jest atrakcyjna nie tylko dla
polskich turystów, ale również z zagranicy.
Polska jako kraj recepcyjny, a branża turystyczna, głównie baza noclegowa jako coraz
bardziej rozwijający się sektor gospodarki potrzebuje wykwalifikowaną kadrę, która będzie
odpowiednio przygotowana do pracy. Turystyka w Unii Europejskiej stała się jednym z
kluczowych sektorów gospodarki, o czym świadczy nieustannie rozwijająca się sieć hoteli,
ośrodków rekreacyjnych, wypoczynkowo-rehabilitacyjnych, a także odnowy biologicznej.
zapraszamy:
 wszystkich chętnych nieposiadających dyplomu studiów wyższych,
 pracowników uzdrowisk, właścicieli obiektów odnowy biologicznej, kompleksów
wypoczynkowych, pracowników administracji publicznej jednostek związanych
z turystyką i rekreacją, pracowników przedsiębiorstw turystycznych tj. biur podróży,
touroperatorów, pracowników zakładów hotelarskich i gastronomicznych, sanatoriów,
a także jednostek kształcących w zakresie turystyki i wszystkich chcących zostać
menedżerem kompleksu wypoczynkowego.
Zasady naboru na studia podyplomowe
Na studia podyplomowe przyjmowane są osoby legitymujące się dyplomem ukończenia
studiów wyższych (pierwszego, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich). W
zajęciach mogą także brać udział studenci dwóch ostatnich semestrów studiów wyższych.
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.




Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów:
wniosek/podanie kandydata o przyjęcie na kurs/szkolenie (do kierownika studiów),
egzemplarz umowy regulującej warunki uczestnictwa, wysokość i terminy opłat,
skierowanie z zakładu pracy, wymagane w przypadku, gdy słuchacz kierowany jest na
studia na zlecenie podmiotu spoza Uczelni,
kopię dowodu wpłaty wniesioną na rachunek bankowy Uczelni.
Zajęcia w formie wykładów i warsztatów prowadzone przez pracowników naukowodydaktycznych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz
wykwalifikowanych praktyków pracujących na co dzień w branży turystycznej.
Wśród oferowanych zagadnień teoretycznych, m.in.: Zarządzanie obiektem
SPA & Wellness, Rola i zadania menedżera, Finanse firmy, Psychologia, Kosmetologia,
Gastronomia, Systemy informatyczne w turystyce, Rynek SPA & Wellness, Hotelowy
biznes.
Przyszły absolwent kursu to: menedżer obiektu uzdrowiskowego, specjalista do spraw
organizacji i obsługi ruchu turystycznego w ośrodkach odnowy biologicznej, specjalisty ds.
promocji obiektów uzdrowiskowych, SPA & Wellness.
2
Absolwent będzie posiadał znajomość zarządzania centrami leczniczo-rehabilitacyjnymi,
ośrodkami SPA, Medi SPA, Day SPA a także własnego przedsiębiorstwa.
Absolwenci
kursu/szkolenia
otrzymają
certyfikat
potwierdzający ukończenie
kursu/szkolenia „Menedżer Turystyki Uzdrowiskowej, SPA & Wellness” oraz uzyskanie
wiedzy i kompetencji z zakresu profesjonalnego zarządzania obiektem turystyki.
Szczególną zaletą kursu/szkolenia
Menedżer Turystyki Uzdrowiskowej, SPA & Wellness
jest ich umiejscowienie.
Każdy zjazd w innym renomowanym obiekcie SPA w Kołobrzegu, dzięki czemu
słuchacze zdobędą wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Organizacja zajęć:
- dziesięć spotkań weekendowych
w tym dziewięć w obiektach w Kołobrzegu:
- Hotel Aquarius SPA *****
- Hotel Marine *****
- Hotel Leda SPA ****
- Hotel Diva SPA
- Sand Hotel ****
- Hotel Zdrojowy Pro-Vita
- OSW Olymp II
- Jantar SPA
- Sanatorium SAN
Odpłatność: 2.400 zł za jeden semestr
Nie pobieramy „wpisowego”
PROMOCJA – dla osób, które zgłoszą uczestnictwo i dokonają wpłaty do 10 września br.,
cena 2.100 zł za semestr
Wpłaty od słuchaczy będą wpływały na rachunek bankowy ZUT w Szczecinie:
02 1090 1492 0000 0000 4903 0242 z dopiskiem „Turystyka Ekonomia”
Organizatorzy:
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Wydział Ekonomiczny
Zakład Polityki Gospodarczej i Turystyki
ul. Żołnierska 47, 71-210 Szczecin
Fundacja Kołobrzeg Polskie Centrum SPA
Narutowicza 18 B, 78-100 Kołobrzeg
Informacji udzielają i zgłoszenia przyjmują:
kierownik Studiów: prof. dr hab. Bogusław Stankiewicz
sekretariat Zakładu Polityki Gospodarczej i Turystyki: 91 449 6970
sekretarz Studiów: dr inż. Marlena Prochorowicz
[email protected]; 501 42 22 98
Dołącz do nas już dziś
Rekrutacja na studia jest otwarta
i odbywa się na zasadzie kolejności zgłoszeń.
3
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

Create flashcards