``Spa dla mózgu, czyli trening umysłu dla seniorów``

advertisement
''Spa dla mózgu, czyli trening umysłu dla seniorów''
Zapraszam seniorów na cykl szkoleń z zakresu nowoczesnych strategii uczenia się i zapamiętywania, dostosowany do
wieku i potrzeb uczestników.
Szkolenie zawiera szereg autorskich metod usprawniających pracę mózgu, jak również techniki znanych autorytetów z
tej dziedziny.
Szkolenie prowadzone jest w formie wykładowej i warsztatowej.
Celem warsztatów jest:
- uświadomienie słuchaczom znaczenia efektywności uczenia się we współczesnym świecie,
- ukazanie możliwości podążania za szybką informacją pomimo dojrzałego wieku,
- przekazanie podstawowych zagadnień związanych z efektywnością uczenia się,
- zachęcenie do twórczego i inspirującego traktowania procesu uczenia się w dojrzałym wieku,
- przedstawienie podstawowych zagadnień wchodzących w zakres efektywnego uczenia się i zapamiętywania,
mających na celu zmianę postawy w tym zakresie.
Trening pamięci dla seniorów pozwoli:
- czerpać radość i inspirację z dalszej nauki i pogłębiania wiedzy,
- szybko korzystać z różnych źródeł informacji,
- chętniej podejmować nowe wyzwania związane z nauką,
- podążać za nowościami czytelniczymi,
- nadrobić w szybkim czasie zaległości w lekturach,
- nabrać większej pewności siebie i zaufania do własnej osoby,
- uczyć się i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
- efektywnie wykorzystywać czas i wyznaczać nowe cele,
- poznać cały pakiet wiedzy na temat tego jak się uczyć,
- na więcej czasu dla siebie i swoich bliskich,
- utrzymać jakość zapamiętywania na wysokim poziomie,
- poprawić zdolności uczenia się,
- pozbyć się kompleksów dotyczących zapamiętywania w dojrzałym wieku.
Program szkolenia:
I MODUŁ – Spa dla mózgu, czyli wprowadzenie w metodykę nauczania osób starszych.
II MODUŁ – Techniki pamięciowe i ich efektywne wykorzystanie w praktyce, czyli jak zapamiętać, aby nie zapomnieć.
III MODUŁ – Notuj jak Leonardo da Vinci, czyli mapy myśli nowoczesna notatka dla każdej babci i dziadka.
IV MODUŁ – Książka dla amatora, czyli szybkie czytanie dla seniora.
V MODUŁ – ABC efektywnego uczenia się, czyli mini poradnik dla każdego dorosłego.
W ramach szkolenia każdy uczestnik otrzyma:
– komplet materiałów (skrypt) niezbędnych do wykonywania ćwiczeń
– długofalowy plan pracy własnej
– certyfikaty uczestnictwa w szkoleniu
Zajęcia odbywają się indywidualnie lub grupowo.
Serdecznie zapraszam
Agnieszka Forzpańczyk
Download