Wymaganie - Szpital w Kup

advertisement
Załącznik Nr 3
do SIWZ
PLAN SZKOLEŃ
dla administratora i użytkowników
Zakres funkcjonalny
Liczba osób do przeszkolenia
w zakresie modułu
Moduł Przychodnia
17
Moduł Zlecenia
30
Moduł Rehabilitacja
30
Moduł Zakażenia Szpitalne
11
Moduł Archiwum
20
Moduł ePacjent
1
Moduł eKontrahent
1
Moduł Kalkulacja Kosztów Leczenia
3
System Analityczny – Hurtownia Danych
5
Moduł Wycena Procedur Medycznych
1
Łączna liczba osób do przeszkolenia:
117
UWAGA:
1. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10 osób;
2. Za dzień szkoleniowy uważa się co najmniej 6 godzin szkolenia
pracowników w siedzibie Zamawiającego.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

66+6+6+

2 Cards basiek49

Create flashcards