Wymaganie - Szpital w Kup

advertisement
Załącznik Nr 3
do SIWZ
PLAN SZKOLEŃ
dla administratora i użytkowników
Zakres funkcjonalny
Liczba osób do przeszkolenia
w zakresie modułu
Moduł Przychodnia
17
Moduł Zlecenia
30
Moduł Rehabilitacja
30
Moduł Zakażenia Szpitalne
11
Moduł Archiwum
20
Moduł ePacjent
1
Moduł eKontrahent
1
Moduł Kalkulacja Kosztów Leczenia
3
System Analityczny – Hurtownia Danych
5
Moduł Wycena Procedur Medycznych
1
Łączna liczba osób do przeszkolenia:
117
UWAGA:
1. Grupa szkoleniowa nie może liczyć więcej niż 10 osób;
2. Za dzień szkoleniowy uważa się co najmniej 6 godzin szkolenia
pracowników w siedzibie Zamawiającego.
Download