Foliogramy do Lekcji 2

advertisement
Gimnazjum
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
ZABEZPIECZENIE PRZED SKUTKAMI PROMIENIOWANIA
SŁONECZNEGO
• unikanie miejsc o dużym napromieniowaniu
• odpowiednie ubieranie się
• stosowanie elementów lub przedmiotów osłabiających
oddziaływanie promieniowania
moduł II – foliogram 10
Gimnazjum
KULTURA BEZPIECZEŃSTWA
SKUTKI NISKIEJ TEMPERATURY
Hipotermia - obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu
Odmrożenie - uszkodzenie tkanki wskutek działania niskiej temperatury
OBJAWY HIPOTERMII
♦ SKURCZE ODRUCHOWE MIĘŚNI
♦ SPADEK CIŚNIENIA KRWI
OBJAWY ODMROŻENIA
♦ NAJPIERW ZBLEDNIĘCIE A NASTĘPNIE
ZACZERWIENIENIE I OBRZĘK SKÓRY
♦ UTRATA PRZYTOMNOŚCI
♦ MARTWICA NASKÓRKA, BÓL
♦ ZATRZYMANIE AKCJI SERCA
♦ MARTWICA TKANEK
moduł II – foliogram 11
Download