Bazy danych MySQL

advertisement
Bazy danych MySQL
Informacje o usłudze
Numer usługi
2016/12/21/4954/28303
Cena netto
990,00 zł
Cena brutto
990,00 zł
Cena netto za godzinę
0,00 zł
Cena brutto za
godzinę
0,00
Usługa z możliwością dofinansowania
Tak
Rodzaje usługi
Usługa szkoleniowa
Liczba godzin usługi
20
Termin rozpoczęcia
usługi
2017-10-03
Termin zakończenia
usługi
2017-10-24
Termin rozpoczęcia
rekrutacji
2017-01-01
Termin zakończenia
rekrutacji
2017-10-05
Maksymalna liczba uczestników
10
Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu
T-Matic Grupa Computer Plus Sp. z
o. o.
Osoba do kontaktu
Dział Szkoleń
Telefon
E-mail
[email protected]
Fax
+48 85 74 89
155
Cel usługi
Cel edukacyjny
Nauczenie się zasad funkcjonowania aplikacji baz danych MySQL. Nauczenie się dobierania
optymalnych rozwiązań przy tworzeniu internetowych baz danych MySQL. Nauczenie się myślenia
programistycznego.
Szczegółowe informacje o usłudze
Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji rozumianych jako zbiór wiedzy lub umiejętności lub
kompetencji społecznych potwierdzonych dokumentami: Nie
Czy realizacja usługi wymaga ewaluacji: Nie
Ramowy program usługi
Zakres szkolenia
Funkcje i formalizmy
Wielodostęp do bazy danych
Baza danych, system zarządzania bazami danych
Modele danych
Własności relacyjnych baz danych
Definicja danych w modelu relacyjnym i operowanie danymi
Integralność danych, porównanie modelu relacyjnego z innymi modelami klasycznymi modelami
danych
Zarządzanie zapytaniami
Bezpieczeństwo bazy danych
Charakterystyka SZBD MySQL
Instalacja i konfiguracja serwera
Relacje bazodanowe - typy i opisy
Metodyka projektowania relacyjnych baz danych
Proces projektowania relacyjnych baz danych
Definiowanie tabel - wstępna lista tabel
Przypisywanie pól do tabel
Definiowanie kluczy
Sprawdzanie istniejącej struktury danych
Atrybuty pól
Definiowanie relacji
Budowa i podstawowe elementy języka SQL
Stosowanie operatorów teoriomnogościowych
Grupowanie wyników zapytania
Funkcje matematyczne SUM, MAX, MIN
Przedział czasowy, operowanie na dacie
Łączenie tabel
Filtrowanie zgrupowanych wyników, klauzula HAVING
Zapytania zagnieżdżone, podzapytania
Struktura polecenia CREATE, usuwanie pól danych
Polecenie do zmiany struktur danych ALTER
Struktura poleceń INSERT, UPDATE, DELETE
Polecenie RENAME
Polecenia administracyjne bazy danych na przykładzie SZBD MySQL
Grupa docelowa
Szkolenie przeznaczone dla webmasterów i osób zainteresowanych tworzeniem nowoczesnych stron i
aplikacji internetowych. Wymagana jest znajomość obsługi komputera i zagadnień związanych z
Internetem.
Opis warunków uczestnictwa
Warunkiem uczestnictwa jest zebranie minimalnej 6 osobowej grupy. W przypadku, gdy liczba osób jest
niewystarczająca wyznaczamy nowy termin oraz niezwłocznie informujemy o nim zapisanych
uczestników.
Informacje dodatkowe
Lekcja trwa 45 minut dydaktycznych, a przerwy są elastyczne dostosowane do uczestników.
Harmonogram
LP
Przedmiot / Temat
zajęć
Data realizacji
zajęć
Godzina
rozpoczęcia
Godzina
zakończenia
Liczba
godzin
1
Bazy danych MySQL
2017-10-10
16:00
20:00
4:00
2
Bazy danych MySQL
2017-10-12
16:00
20:00
4:00
3
Bazy danych MySQL
2017-10-17
16:00
20:00
4:00
4
Bazy danych MySQL
2017-10-19
16:00
20:00
4:00
5
Bazy danych MySQL
2017-10-24
16:00
20:00
4:00
Lokalizacja usługi
Adres:
Malmeda Icchoka 1
Białystok, woj. podlaskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:
Ośrodek
Szkoleniowy
T-Matic
Grupa
Computer Plus Sp. z o.o. mieści się przy
ulicy Malmeda 1 w ścisłym centrum
Białegostoku z łatwym dostępem z dworca
PKS i PKP (w odległości ok. 3kmsamochodem/ok. 1,5 km pieszo). Jak
również z bliskim dostępem do przystanku
komunikacji
miejskiej
(najbliższy
przystanek znajduje się w odległości ok.
1m od budynku). T-Matic Grupa Computer
Plus Sp. z o.o. jest Autoryzowanym
Ośrodkiem Szkoleniowym i Certyfikującym
firmy AutoDesk.
Warunki logistyczne:
Klimatyzacja, Laboratorium komputerowe,
Udogodnienia
dla
osób
z
niepełnosprawnościami, Wi-fi
Download