program szkoleń

advertisement
MODUŁ 1
Podstawy SQL - języka dostępu do bazy danych Oracle
40 h, weekend (soboty i niedziele) – szczegółowy harmonogram do ustalenia z grupą
-
Elementy programu Excel i Access-wprowadzenie w tematykę baz danych
Jezyk SQL – podstawowe pojęcia: tabela, kolumna, wiersz, kolumna, wartość
Posługiwanie się językiem SQL (proste zapytania, porządkowanie danych, łączenie tabel
grupowanie wierszy, podzapytania)
Budowa baz danych (typy danych, tworzenie tabel, dodawanie, modyfikacja i usuwanie
danych)
wprowadzenie do bazy danych Oracle
Poznanie możliwości zaawansowanego wyszukiwania w bazie danych
-
MODUŁ 2
Podstawy Języka SQL w bazie danych dla MySQL+używanie
i zarządzanie bazą danych MySQL 40 h, weekendy, co drugi weekend,
weekend (soboty i niedziele) – szczegółowy harmonogram do ustalenia z grupą
-
Elementy programu Excel i Access -wprowadzenie w tematykę baz danych
Jezyk SQL – podstawowe pojęcia: tabela, kolumna, wiersz, kolumna, wartość
Posługiwanie się językiem SQL (proste zapytania, porządkowanie danych, łączenie tabel
grupowanie wierszy, podzapytania)
Budowa baz danych (typy danych, tworzenie tabel, dodawanie, modyfikacja i usuwanie
danych)
wprowadzenie do bazy danych MySQL
Poznanie możliwości zaawansowanego wyszukiwania w bazie danych
Używanie i zarządzanie bazą danych MySQL
Download