Badanie wydajności zapytań SQL na przykładzie wybranych

advertisement
Badanie wydajności zapytań SQL na przykładzie
wybranych, komercyjnych baz danych
Łukasz Twardokęs
Instytut Informatyki Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych,
Politechnika Warszawska
[email protected]
Streszczenie. Celem niniejszej pracy jest przybliżenie różnych metod
analizy i wykonywania zapytań SQL implementowanych w systemach
baz danych. Rozważaniom teoretycznym na temat analizy składniowej
zapytań, optymalizacji wygenerowanych planów wykonania zapytań oraz
metod pobrania danych towarzyszą badania wydajności przetwarzania
zapytań przeprowadzone dla trzech komercyjnych baz danych: Oracle,
DB2 oraz SQL Server.
Słowa kluczowe: SQL, zapytania, wydajność, optymalizacja, Oracle,
DB2, SQL Server
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards