Administratora baz danych

advertisement
Telewizja Polska S.A. - jedna z najbardziej rozpoznawalnych firm medialnych w Polsce
- poszukuje do swojego zespołu
Administratora baz danych
(lokalizacja: Warszawa)
Zadania:
 administrowanie bazami danych Oracle/MS SQL,
 wykonywanie kopii bezpieczeństwa, instalacja, aktualizacja oraz optymalizacja,
 utrzymanie i dbanie o ciągłość pracy systemów baz danych,
 opracowanie, kontrola i wdrażanie procedur bezpieczeństwa w zakresie baz danych.
Szukamy pasjonata nowych technologii, nieobawiającego się wyzwań posiadającego:
 co najmniej dwa lata doświadczenia jako Administrator Baz Danych,
 bardzo dobrą znajomość relacyjnych baz danych Oracle,
 dobrą znajomości MS SQL, PostgreSQL,
 znajomość zagadnień z zakresu systemów operacyjnych Microsoft, Linux/Unix,
 umiejętność modelowania struktur baz danych i zapytań SQL,
 wykształcenie wyższe informatyczne.
Oczekujemy również:
 wyższego wykształcenia (preferowane kierunki: informatyka, telekomunikacja
o specjalności bazy danych, systemy sieciowe, informatyczne),
 umiejętności pracy w zespole,
 znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 wysokich standardów pracy,
Pracując w TVP będziesz mieć możliwość:
 stanowienia części zespołu wybitnych specjalistów i twórców nowych systemów,
 uczestniczenia w interesujących i nowatorskich projektach,
 kontaktu z najnowszą technologią i narzędziami,
 korzystania z kart sportowych i programu opieki medycznej,
 być blisko interesujących wydarzeń, jakie współtworzy nasza firma.
Osoby zainteresowane naszą ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłanie
do 24 kwietnia 2017 r. swojego CV na adres email [email protected]
W temacie maila prosimy o wpisanie imienia i nazwiska oraz kodu rekrutacji - „ADB”.
Do kolejnych etapów rekrutacji zaprosimy wybrane osoby.
W dokumentach aplikacyjnych prosimy zamieścić oświadczenie o następującej treści:
„Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych
w przekazanych przeze mnie dokumentach dla potrzeb procesu rekrutacji prowadzonego
przez Telewizję Polską S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Woronicza 17, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016
r. poz. 922, z późn. zm.). Jednocześnie oświadczam, iż mam świadomość przysługującego
mi prawa do wglądu do treści moich danych, możliwości ich poprawiania oraz, że dane
osobowe przekazuję dobrowolnie”.
Download