Tematy prac kontrolnych semestr III

advertisement
Tematy prac kontrolnych semestr III Technik Informatyk 351203 E.12 E.13 E.14
I. Sieci komputerowe
1. Podstawowe pojęcia dotyczące lokalnej sieci komputerowej (serwer, węzeł sieciowy, ramka,
adresowanie IP, Ethernet, medium transmisyjne, router, hub, switch, firewall, AP, karta
sieciowa, modem, szafa rack, itp.).
2. Jednostki miar w sieciach komputerowych (Kb/s itp.) oraz parametry techniczne.
II. Witryny i aplikacje internetowe
1. Programy wspomagające projektowanie i tworzenie stron i witryn internetowych.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące stron internetowych
III. Systemy baz danych
1. Podstawowe pojęcia dotyczące relacyjnych baz danych (relacja, krotka, atrybut, encja, itp.).
2. Modele baz danych. Klucz główny, klucz obcy.
IV. Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi
1. Sieciowe systemy operacyjne
2. Windows Server, Linux. Instalacja serwera z płyty, ręczna instalacja sieciowa,
nienadzorowana z wykorzystaniem kreatora, z wykorzystaniem obrazu dysku
V. Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
1. Normy dotyczące montażu okablowania strukturalnego
2. Symbole graficzne dotyczące lokalnych sieci komputerowych.
3. Zasady organizacji pracy i analizy harmonogramów prac
VI. Administracja bazami danych
1. Serwery sieciowych baz danych (MySQL, MsSQL, Oracle itp.).
2. Właściwości bazy danych.
VII. Programowanie aplikacji internetowych
1. Rodzaje środowisk programistycznych (edytor, kompilator i debugger).
2. Konfiguracja przeglądarki internetowej do uruchomienia i obsługi aplikacji wykonywanych po
stronie klienta.
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

66+6+6+

2 Cards basiek49

Pomiary elektr

2 Cards m.duchnowski

Prace Magisterskie

2 Cards Pisanie PRAC

2-2=0

2 Cards jogaf85537

Create flashcards